Wethouder De Pee trekt begroting na tegenvaller over de streep

’We moeten de fleur er wel inhouden’ - De eerste begroting van de nieuwe gemeente Waadhoeke is een feit. De gemeenteraad gaf donderdag een klap op het financiële raamwerk voor de komende jaren, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Twee dagen eerder werd bekend dat Waadhoeke een  tegenvaller van liefst € 1.9 miljoen moet verwerken. Dat de begroting ongewijzigd gepresenteerd werd leidde tot felle kritiek van de oppositie, maar  wethouder Caroline de Pee (CDA) loodste de rekening er doorheen.

CDA: Keizer stopt, Zijlstra fractievoorzitter

Esther Keizer stopt als raadslid van CDA Waadhoeke. Keizer, uit Menaam, kan het raadswerk niet meer combineren met haar baan. Dorine Vlaar- Vroonland uit Franeker neemt haar plek in, Jochem Jan Zijlstra wordt na het vertrek van Keizer de nieuwe fractievoorzitter.

Marga Waanders beëdigd als burgemeester van Waadhoeke

1844-marga-waanders-krijgt-ambtsketen’Moedige’ Waanders ’gewoon aan het werk’ - In een volle raadszaal in Franeker is Marga Waanders gisteravond beëdigd als burgemeester van Waadhoeke.  Waanders werd geprezen voor haar lef en moed. Ze zeiniet te kunnen wachten om deze “grote uitdaging” aan te gaan. “Wij gaan elkaar  ontmoeten.”

Sijbe Knol heech op kieslist FNP

De 27-jierrige Sijbe Knol fan St.-Anne stiet op it tredde plak op de list fan de FNP foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten yn maart 2019.

Waadhoeke neemt afscheid van Hayo Apotheker

1843-afscheid-burgemeester-hayo-apotheker‘We hebben iets met elkaar vooruit gebracht’ - Een aimabele tussenpaus die Waadhoeke vooral zelfbewustzijn heeft willen meegeven. Zo werd scheidend burgemeester Hayo Apotheker donderdagavond gekenschetst door college en raad, die na tien maanden afscheid namen van de waarnemend burgemeester.

’Laat zien wat je in huis hebt, stá ervoor’

1843-burgemeester-hayo-apothekerHij wist vooraf dat het maar tien maanden zouden zijn, maar het waren wel tien bijzondere: de in Loppersum geboren Hayo Apotheker (68) werd de eerste  burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Waadhoeke. De ervaren bestuurder heeft het goed naar zijn zin gehad. Vooral de zoektocht naar wat  Waadhoeke is hield hem bezig. Een laatste gesprek met de waarnemend burgemeester (”ik zeg liever opstartburgemeester”), voordat Marga Waanders dinsdag het stokje overneemt.

Gemeente bindt strijd aan tegen plastic

1843-actie-tegen-plastic’Waadhoeke in 2040 energieneutraal’ - Actie tegen plastic en een energieneutrale gemeente in 2040. Dat is de ambitie van de gemeente Waadhoeke. Een startnotitie om tot een ’actieplan duurzaamheid’ te komen werd donderdag door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Waadhoeke’s eerste begroting heeft plus van 1.3 miljoen

De eerste begroting van de nieuwe gemeente Waadhoeke, voor 2019, laat een plus zien van liefst € 1.3 miljoen. De gemeente staat volgens het college van b. en w. “voor grote uitdagingen” en heeft “een ambitieus ontwikkelperspectief vastgesteld”.

Marga Waanders burgemeester Waadhoeke

Marga Waanders wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Waadhoeke. De gemeenteraad heeft haar gisteravond voorgedragen als eerste burger van de nieuwe herindelingsgemeente.

’Waddenhoek’ wil meertalige burgemeester

De nieuwe burgemeester van Waadhoeke zal de meertaligheid van de gemeente moeten omarmen. Dat heeft de vertrouwenscommissie  donderdag uitgesproken, toen het bij de bespreking van de profielschets hierover scherp werd ondervraagd door Arno Brok. De Commissaris van  de Koning begon zijn inbreng in het Bildts en gaf daarmee een duidelijk signaal af.

Subcategorieën

Bildtse Post