Onderzoek voor scriptie over herindeling

Hoe voelden Bilkerts zich vertegenwoordigd in de gemeente het Bildt, en hoe voelen ze dat nu ze in Waadhoeke wonen? Op die vragen wil Emma Zuidema uit Alde Leie met een enquête graag een antwoord vinden.

Even Bildts over Domela Nieuwenhuis in Van Harenskerk

Sundeg 24 novimber organiseert de Van Harenskerk ’n bijeenkomst over ’Domela op ’t Bildt’. Anlaiding is dat ’t dan presys 130 jaar leden is dat Domela in  dieselde kerk ’n geruchtmakende rede houwen het, der’t meer as 1200 mînsen op ôf kwammen en die’t nag jaren striderasy gâf in kerklike fermiddens. ’t Is de bedoeling dat Domela sels parten fan syn rede na foren bringe sil.

Raad wil onderzoek naar dienstverlening

De raad van Waadhoeke wil dat er een onderzoek komt naar de dienstverlening van de gemeente. Een motie van Gemeentebelangen en ChristenUnie voor een servicepunt in St.-Annaparochie haalde het donderdag niet, maar alle fracties onderschrijven de noodzaak om de dienstverlening van de nieuwe gemeente te inventariseren.

Lammetsysdâg d’Ouwesylster

Eerste ’melktap’ in gebruik - Op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur houdt schapenmelkerij en kaasboerderij d’Ouwesylster een lammetjesdag.

Campus krijgt 10% meer leerlingen

Campus Middelsee - vanaf de zomer de naam voor zowel Ulbe van Houten als Piter Jelles - noteert voor komend schooljaar een plus van 10% op het  aantal aanmeldingen. Voor het eerst heeft de Campus straks meer dan 500 leerlingen op school.

’Nieuwe fase’ in aanleg snel internet Waadhoeke

’Medio 2020 glasvezel buitengebied’ - In het buitengebied van de gemeente Waadhoeke wordt in het derde kwartaal van 2020 glasvezel voor snel  internet aangelegd. KabelNoord begint in 2020 met een campagne waarbij bewoners van ’witte adressen’ zich voor snel internet kunnen aanmelden.  Zijn dat genoeg, dan volgt in het derde kwartaal de aanleg van het netwerk. Ook heeft zich een tweede aanbieder, Glasvezel Buitenaf, gemeld.

CDA grootste, Forum tweede in Waadhoeke

1913-stemmen-in-t-jabikshuusHet CDA is in Waadhoeke de grootste partij geworden bij de provinciale statenverkiezingen van vorige week. Nieuwkomer Forum voor Democratie  werd in één klap de tweede partij met 13,3% van de stemmen.

Norovirus Beuckelaer in de kiem gesmoord

Zorgcentrum het Bildt heeft in de Beuckelaer dit weekend opnieuw te maken gehad met het norovirus. Twee mensen zijn besmet geraakt, een verdere uitbraak is in de kiem gesmoord.

GB: Servicepunt burgerzaken in St.-Anna

Gemeentebelangen Waadhoeke wil dat St.-Annaparochie een servicepunt voor burgerzaken krijgt. De partij dient daarvoor donderdag een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Útslag ferkiezings bij Even Bildts

Woensdegaven wort de útslag fan de provinsjale- en waterskapsferkiezings bekind maakt in ’t provînsyhuus. Even Bildts is d’r bij want wij binne benijd hoe’t dat ôfloopt foor de Bildtse kandidaten. Wij hore hur eerste reäksys saterdeg in de útsinding fan Even Bildts.

Bildtse Post