Genieten van de eerste koeiendans

1916-eerste-koeiendans-1Op vrijdag 12 april opende boer Berry Kolkman de staldeuren om de koeien voor het eerst in de wei te laten. De bewoners van NBS De Parrebeam uit St.-Anna zaten op de eerste rij.

Zaadjes lenen in de bibliotheek

1915-bibliothecaresse-petra-harp-bij-zadenbiepWie een mooie bos bloemen, of kruiden zoals koriander of peterselie wil laten groeien, hoeft voortaan niet per se meer naar de speciaalzaak voor zaadjes. In de bibliotheek van St.-Annaparochie kunnen vanaf deze week legio zaden ’geleend’ worden. Gratis en voor niets.

Spreekbeurt Stephanie met burgemeester: 9,2

1915-spreekbeurt-stephanie-met-burgemeesterStephanie Ritmeester (10) uit groep 7 hield vorige week woensdag haar spreekbeurt op De Fierljepper in Froubuurt. Het leek Stephanie (rechts) leuk de spreekbeurt te houden over de burgemeester. En wie kon daar nu beter bij zijn dan burgemeester Marga Waanders zelf?

Lammetsys kike

1915-lammetsys-kikeEen vrolijke drukte zaterdag bij de familie Elgersma op Ouwe-Syl. Hun boerderij d’Ouwesylster hield een lammetjesdag, en dat trok met het mooie weer veel bekijks.

Onderzoek voor scriptie over herindeling

Hoe voelden Bilkerts zich vertegenwoordigd in de gemeente het Bildt, en hoe voelen ze dat nu ze in Waadhoeke wonen? Op die vragen wil Emma Zuidema uit Alde Leie met een enquête graag een antwoord vinden.

Even Bildts over Domela Nieuwenhuis in Van Harenskerk

Sundeg 24 novimber organiseert de Van Harenskerk ’n bijeenkomst over ’Domela op ’t Bildt’. Anlaiding is dat ’t dan presys 130 jaar leden is dat Domela in  dieselde kerk ’n geruchtmakende rede houwen het, der’t meer as 1200 mînsen op ôf kwammen en die’t nag jaren striderasy gâf in kerklike fermiddens. ’t Is de bedoeling dat Domela sels parten fan syn rede na foren bringe sil.

Raad wil onderzoek naar dienstverlening

De raad van Waadhoeke wil dat er een onderzoek komt naar de dienstverlening van de gemeente. Een motie van Gemeentebelangen en ChristenUnie voor een servicepunt in St.-Annaparochie haalde het donderdag niet, maar alle fracties onderschrijven de noodzaak om de dienstverlening van de nieuwe gemeente te inventariseren.

Lammetsysdâg d’Ouwesylster

Eerste ’melktap’ in gebruik - Op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur houdt schapenmelkerij en kaasboerderij d’Ouwesylster een lammetjesdag.

Campus krijgt 10% meer leerlingen

Campus Middelsee - vanaf de zomer de naam voor zowel Ulbe van Houten als Piter Jelles - noteert voor komend schooljaar een plus van 10% op het  aantal aanmeldingen. Voor het eerst heeft de Campus straks meer dan 500 leerlingen op school.

’Nieuwe fase’ in aanleg snel internet Waadhoeke

’Medio 2020 glasvezel buitengebied’ - In het buitengebied van de gemeente Waadhoeke wordt in het derde kwartaal van 2020 glasvezel voor snel  internet aangelegd. KabelNoord begint in 2020 met een campagne waarbij bewoners van ’witte adressen’ zich voor snel internet kunnen aanmelden.  Zijn dat genoeg, dan volgt in het derde kwartaal de aanleg van het netwerk. Ook heeft zich een tweede aanbieder, Glasvezel Buitenaf, gemeld.

Bildtse Post