Vogelwacht brengt overlast steenmarters in kaart

1921-steenmarterDe steenmarter rukt op. Niet alleen in het zuiden van de provincie, ook op het Bildt en omgeving worden steeds vaker vogelnesten leeggeroofd door vossen en marters. Dat constateren de Vogelwacht Het Oud-Bildt en jagersvereniging WBE. De vereniging vraagt mensen om melding te doen als ze een steenmarter waarnemen.

Examentijd op Campus Middelsee

De centrale landelijke examens zijn al een poos bezig en lopen alweer tegen zijn einde. Alle examenkandidaten op Campus Middelsee hopen natuurlijk op een succesvol examen met een prachtig diploma.

Akkoord huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente en diverse andere partijen hebben een oplossing gevonden voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Waadhoeke. Werknemers die hier lang blijven komen zoveel mogelijk in de woonkernen. Zij die voor korte tijd hier aan de slag gaan krijgen plek aan de randen van de kernen, in  accommodaties voor maximaal 50 personen.

Het Bildt staat stil bij oorlogsslachtoffers

1919-wethouder-jan-dijkstra-legt-bloemen-op-begraafplaats-st-jacobOp 4 mei stond Nederland stil bij de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, en oorlogsmissies nadien.

De slikwerker krijgt bezoek

De slikwerker heeft deze maitiid over belangstelling niet te klagen. Toeristen, dagjesmensen en natuurlijk Bilkerts zelf ’sien graag even op ’e dyk’.

Ridder Rinze

1918-rinze-kooistra-ridder-in-orde-van-oranje-nassauHij dacht vrijdagochtend te gaan goochelen voor een zakenclub in Franeker, maar dat liep even anders. Samen met drie andere inwoners van de gemeente mocht Rinze Kooistra uit St.-Anna op het gemeentehuis verschijnen. Daar werd de 64-jarige oud-onderwijzer tot zijn eigen grote verbazing benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na Mentelity Games denkt Sylster Anneke in mogelijkheden

1918-anneke-de-wilde-met-haar-begeleiderWanneer je om wat voor reden dan ook veelal aan een rolstoel bent gekluisterd, is dat vaak reden dit te accepteren en er mee leren leven. Voor  Ouwesylster Anneke de Wilde niet, die bewijst dat je met een lichamelijke beperking niet bent afgeschreven. Sterker, na haar deelname aan de Mentelity Games denkt ze in mogelijkheden. Door dingen te doen die je nog wel kunt, hoopt Anneke anderen te inspireren.

Politiebureau St.-Anna wordt steunpunt

Het politiebureau van Franeker gaat dicht. Het bureau draagt ”onvoldoende bij aan nabijheid en zichtbaarheid” en wordt vervangen door een kleiner bureau in de binnenstad. Het bureau van St.-Annaparochie wordt ”een groot steunpunt”.

Herinnerings an de Tweede Wereldoorlog

1918-tank-in-warmoesstraat-tijdens-bevrijding’t Is ankem weekeand 4 en 5 maai: dagen fan herdinking en ’t fieren fan ôns frijhyd. Feerderop in de krant fan deuze week (nr 18) treffe jou drie ekstra pagina’s met ferhalen en foto’s over ’t leven op ’t Bildt tidens de Tweede Wereldoorlog.

Voedselbos Ouwe-Syl

Met de toekenning van een subsidie van € 20.000 kan de Stichting Voedselbos Ouwe- Syl van start met de ontwikkeling van een voedselbos.

Bildtse Post