Bestemmingsplan St.-Anna aangepast om supermarkten buiten kerngebied te weren

Gemeente Waadhoeke past het bestemmingsplan van St.- Annaparochie op enkele delen aan, om te voorkomen dat supermarkten zich buiten het winkelkerngebied vestigen. Op de percelen De Wissel 4 en 6 en De Draai 4 geldt nu de aanduiding ‘detailhandel perifeer’.

‘Plaatsnamen Waadhoeke blijven hetzelfde’

Als het aan het college van Waadhoeke ligt, blijven de plaatsnamen in de gemeente zoals ze nu op de komborden staan.

Groen licht voor toerismeplannen Zwarte Haan

1922-ontwikkelgebied-bij-zwarte-haanEen stille nachtbelevingstuin, sterrenobservatorium, trekkershutten en een expositieruimte: op Zwarte Haan kan bijna begonnen worden met de plannen die al enige tijd in de maak zijn. Ook komen er 17 nieuwe parkeerplaatsen bij. De gemeenteraad gaf donderdag een verklaring van geen bezwaar af. Het  plan komt nog zes weken ter inzage te liggen.

Faber geeft mega-evenementen kleur

De MTV Awards, Vrienden van Amstel Live, The Voice of Holland, Pinkpop, Lowlands, UEFA Champions League: Faber Audiovisuals uit St.-Annaparochie regelt bij deze mega-evenementen de schermen, licht en geluid.

Zomers Bildts plaatje

Een prachtig spel van lijnen en wolken vormt een typisch zomers Bildts plaatje, geschoten door Ingrid van Ek.

Mobile Media Lab leert jeugd over social media

1922-mobile-media-labIn het kader van de Gezonde Leefstijlweek binnen het thema “gezond gedrag” heeft de politie afgelopen week de leerlingen van Campus Middelsee voorgelicht over het ‘gezond gebruik’ van sociale media.

Kaatsplaatjes sparen bij AH/Wassenaar

Albert Heijn (AH) en de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) hebben op 16 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een spaaractie met kaatsplaatjes. De plakplaatjes worden bij de boodschappen meegegeven bij de AH’s in Franeker, Stiens en St.-Annaparochie.

Werkzaamheden aan N383 St.-Anna-Marsum

Op maandag 17 juni start de provincie Fryslân met werkzaamheden aan de provinciale weg, de N383, tussen Marsum en Berltsum en de kom bij St.- Annaparochie. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fasen, van maandag 17  juni t/m vrijdag 19 juli. Om de hinder te beperken voert men het werk zoveel mogelijk ’s nachts uit.

‘44% Bildtse leerlingen krijgt lager schooladvies’

In de komende weken krijgen kinderen in groep 8 uitslag van de verplichte Centrale Eindtoets. In februari hebben zij al een schooladvies van de leerkracht gekregen. Sinds 2015 is dit advies leidend in de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. In Fryslân kreeg 39% van de leerlingen in 2018 een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies. Op het Bildt was dat zelfs 44%. Als het resultaat op de Centrale Eindtoets  minimaal een half schoolniveau hoger is dan het schooladvies, dan moet de leerkracht opnieuw naar het advies kijken.

Opstootjes in St.-Anna

De politie moest zaterdagavond twee keer in actie komen bij twee opstootjes vlakbij het kermisterrein in St.- Annaparochie.

Bildtse Post