Zomers Bildts plaatje

Een prachtig spel van lijnen en wolken vormt een typisch zomers Bildts plaatje, geschoten door Ingrid van Ek.

Mobile Media Lab leert jeugd over social media

1922-mobile-media-labIn het kader van de Gezonde Leefstijlweek binnen het thema “gezond gedrag” heeft de politie afgelopen week de leerlingen van Campus Middelsee voorgelicht over het ‘gezond gebruik’ van sociale media.

Kaatsplaatjes sparen bij AH/Wassenaar

Albert Heijn (AH) en de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) hebben op 16 mei een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een spaaractie met kaatsplaatjes. De plakplaatjes worden bij de boodschappen meegegeven bij de AH’s in Franeker, Stiens en St.-Annaparochie.

Werkzaamheden aan N383 St.-Anna-Marsum

Op maandag 17 juni start de provincie Fryslân met werkzaamheden aan de provinciale weg, de N383, tussen Marsum en Berltsum en de kom bij St.- Annaparochie. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fasen, van maandag 17  juni t/m vrijdag 19 juli. Om de hinder te beperken voert men het werk zoveel mogelijk ’s nachts uit.

‘44% Bildtse leerlingen krijgt lager schooladvies’

In de komende weken krijgen kinderen in groep 8 uitslag van de verplichte Centrale Eindtoets. In februari hebben zij al een schooladvies van de leerkracht gekregen. Sinds 2015 is dit advies leidend in de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. In Fryslân kreeg 39% van de leerlingen in 2018 een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies. Op het Bildt was dat zelfs 44%. Als het resultaat op de Centrale Eindtoets  minimaal een half schoolniveau hoger is dan het schooladvies, dan moet de leerkracht opnieuw naar het advies kijken.

Opstootjes in St.-Anna

De politie moest zaterdagavond twee keer in actie komen bij twee opstootjes vlakbij het kermisterrein in St.- Annaparochie.

Vogelwacht brengt overlast steenmarters in kaart

1921-steenmarterDe steenmarter rukt op. Niet alleen in het zuiden van de provincie, ook op het Bildt en omgeving worden steeds vaker vogelnesten leeggeroofd door vossen en marters. Dat constateren de Vogelwacht Het Oud-Bildt en jagersvereniging WBE. De vereniging vraagt mensen om melding te doen als ze een steenmarter waarnemen.

Examentijd op Campus Middelsee

De centrale landelijke examens zijn al een poos bezig en lopen alweer tegen zijn einde. Alle examenkandidaten op Campus Middelsee hopen natuurlijk op een succesvol examen met een prachtig diploma.

Akkoord huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente en diverse andere partijen hebben een oplossing gevonden voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Waadhoeke. Werknemers die hier lang blijven komen zoveel mogelijk in de woonkernen. Zij die voor korte tijd hier aan de slag gaan krijgen plek aan de randen van de kernen, in  accommodaties voor maximaal 50 personen.

Het Bildt staat stil bij oorlogsslachtoffers

1919-wethouder-jan-dijkstra-legt-bloemen-op-begraafplaats-st-jacobOp 4 mei stond Nederland stil bij de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, en oorlogsmissies nadien.

Bildtse Post