Ook naambord Nije-Syl afgeplakt

1927-naambord-nije-sylEnkele weken terug plakte Frije Fryske Grûn uit protest in heel Waadhoeke de Nederlandse dorpsnamen op de plaatsnaamborden af.

Na ’Maarten! Maarten!’ klinkt het ’Auke! Auke!’

1926-maarten-van-der-weijdenOpnieuw bewees Maarten van der Weijden dat hij een enorme massa op de been kan brengen, verenigd in het aanmoedigen van de zwemmer met een missie en het ondersteunen van het goede doel.

Bouwbedrijf Lont opent eigen zonnepark

1926-lont-opent-eigen-zonneparkBouwbedrijf Lont heeft vrijdag op bedrijventerrein De Wissel zijn eigen zonnepark in gebruik genomen. De 3800 panelen kunnen in totaal 1,1 megawatt zonne-energie opwekken.

Waadhoeke wil 100% dekking AED-netwerk

Waadhoeke wil zorgen voor een volledige dekking van het reanimatienetwerk. Dit betekent dat in alle kernen van Waadhoeke binnen 6 minuten een  reanimatie-burgerhulpverlener (r-bhv’er) en een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is om te reanimeren. Om de volledige dekking te realiseren, komt er een subsidieregeling voor dorps- en wijkbelangen.

Speeltuinen geopend op Buitenspeeldag

Op 12 juni was het Nationale Buitenspeeldag. Op het Bildt opende wethouder Caroline de Pee de nieuwe speeltuin bij Nieuwebildtzijl en de opgeknapte speeltuin bij Ouwe- Syl.

Raad zet streep door Bildtse dorpsnamen

Er komen geen Bildts en Friese plaatsnamen bij in gemeente Waadhoeke. Een voorstel hiertoe van de FNP kreeg donderdag geen steun. Het college  en de andere partijen vinden dat de namen moeten blijven zoals ze zijn, ook al betekent dat Friese namen in voormalig Menameradiel en Littenseradiel, en Nederlandse plaatsnamen op het Bildt en in Franekeradeel. Voorstanders gaan nu waarschijnlijk naar de bestuursrechter om ‘harmonisatie’ alsnog af te dwingen.

Voorstel voor Bildtse en Friese dorpsnamen

1924-kombord-st-annaActiegroep Frije Fryske Grûn plakt Nederlandse namen af - Wordt St.-Annaparochie dan toch St.-Anne? En Minnertsga Minnertsgea? Worden de namen geharmoniseerd, zodat Waadhoeke Friese plaatsnamen krijgt, en Bildtse op het Bildt? Of blijft het zoals het is? Het onderwerp staat donderdag op de   raadsagenda, geagendeerd door enkele burgers. Actiegroep Frije Fryske Grûn liet zich gelden door van vrijdag op zaterdag op verschillende komborden de Nederlandse dorpsnaam af te plakken, zodat de Friese en Bildtse namen overbleven.

’Blommen fleure hart St.-Anna op’

Het straatbeeld van het centrum in St.-Annaparochie wordt sinds kort opgefleurd door geraniums. Vierentwintig bloembakken zijn aan lantaarnpalen in het winkelgebied bevestigd.

Speeltuinen Ouwe- en Nije- Syl geopend

Vanmiddag opent wethouder Caroline de Pee de nieuwe speeltuinen van Oude- en Nieuwebildtzijl. De wethouder zal ijsjes uitdelen aan de kinderen, die een parcours kunnen afleggen.

Nieuwe inbraken in St.-Anna

Afgelopen weekend is er opnieuw ingebroken in St.-Anna, bij zeker één woning op Kroanenburg en bij Foto Kampen. De inbraken werden door  betrokkenen zelf bekend gemaakt, o.a. via facebook. Het westen van St.-Anna wordt al enige tijd geteisterd door inbraken. Het lukte deze krant niet op tijd  een reactie van de politie te krijgen.

Bildtse Post