Glasvezel enkel in buitengebied

1928-onduidelijkheid-over-glasvezel-De aanleg van glasvezel gaat voorlopig alleen door in het buitengebied in Waadhoeke, dus buiten de dorpskernen. Dit zal gedaan worden door  KabelNoord. Een campagne van DFM/Glasvezel Buitenaf om genoeg aanmeldingen voor glasvezel in de dorpen te verzamelen, heeft het niet gehaald.

Bilkerts nog onwennig na de herindeling

1928-gerrit-krol-tijdens-inspraakavond-herindelingBilkerts voelen zich nog wat onwennig in Waadhoeke, de herindelingsgemeente waar het Bildt in 2018 in opging. Dat blijkt uit onderzoek van Emma  Zuidema uit Alde Leie, die de gevoelens van de Bilkerts onderzocht voor haar afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een dagje kamperen bij de Blikvaart

1928-ouderen-camperen-op-camping-de-blikvaartBewoners van Beuckelaer uit St.-Annaparochie zijn vorige week een dag naar camping De Blikvaart geweest om het echte vakantiegevoel weer te ervaren.

Nije Kamers wordt eindelijk voltooid

Sommige bewoners wonen al 17 jaar in het onvoltooide nieuwbouwplan Nije Kamers in St.-Annaparochie. Na het faillissement van Mega BV werd de wijk niet verder gebouwd. Met het raadsbesluit van donderdag 27 juni heeft de gemeente budget om de openbare ruimte in de wijk over te nemen en woonrijp te maken.

Fierljeppen tijdens Fryske wike

1927-fierljeppen-in-fryske-wikeDeze week staat csg Ulbe van Houten in St.-Annaparochie in het teken van het Frysk.

Ook naambord Nije-Syl afgeplakt

1927-naambord-nije-sylEnkele weken terug plakte Frije Fryske Grûn uit protest in heel Waadhoeke de Nederlandse dorpsnamen op de plaatsnaamborden af.

Na ’Maarten! Maarten!’ klinkt het ’Auke! Auke!’

1926-maarten-van-der-weijdenOpnieuw bewees Maarten van der Weijden dat hij een enorme massa op de been kan brengen, verenigd in het aanmoedigen van de zwemmer met een missie en het ondersteunen van het goede doel.

Bouwbedrijf Lont opent eigen zonnepark

1926-lont-opent-eigen-zonneparkBouwbedrijf Lont heeft vrijdag op bedrijventerrein De Wissel zijn eigen zonnepark in gebruik genomen. De 3800 panelen kunnen in totaal 1,1 megawatt zonne-energie opwekken.

Waadhoeke wil 100% dekking AED-netwerk

Waadhoeke wil zorgen voor een volledige dekking van het reanimatienetwerk. Dit betekent dat in alle kernen van Waadhoeke binnen 6 minuten een  reanimatie-burgerhulpverlener (r-bhv’er) en een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is om te reanimeren. Om de volledige dekking te realiseren, komt er een subsidieregeling voor dorps- en wijkbelangen.

Magische momenten bij Nacht van de Voordracht

Zo’n 70 mensen waren zaterdagnacht aanwezig bij de eerste Nacht van de Voordracht, aan de Nieuwebildtdijk. Het kan niet anders of er komt volgend jaar een tweede editie, gezien de dicht- en prozakunst, de muziek en de verbroedering.

Bildtse Post