Van der Mossel stapt over naar Frije Bilkerts

Frans van der Mossel staat op de kieslijst van Frije Bilkerts voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het voormalig raadslid van Werkgroep het Bildt staat op plek 3 van de partij van Leendert Ferwerda. Van der Mossel keert terug in de Bildtse politiek omdat hij tegen de aanstaande  herindelingis.

Door Gerard de Jong -  en pikante politieke transfer: Een jaar nadat Frans van der Mossel (58) uit de Bildtse gemeenteraad stapte, maakt hij een politieke comeback. De Froubuurtster zat 14 jaar in de Bildtse gemeenteraad voor Werkgroep het Bildt en was de financieel specialist van die partij. Vorig  jaar verliet hij die partij vanwege gewetensbezwaren: Van der Mossel is tegen de aanstaande herindeling, terwijl zijn partij daar voor was.

’Selde poalitike kleur’ - Van der Mossel komt op plek drie van de kieslijst van Frije Bilkerts, na raadsleden Leendert Ferwerda en Roel Nauta. ”Ik bin teugen de herindeling. Derom bin ik ok út Werkgroep het Bildt stapt. ’t Bestuur fan Frije Bilkerts het my benaderd. Wy hewwe ’n goed gesprek had, en  poalityk hewwe wy nagenog de selde kleur.” Volgens Van der Mossel heeft Werkgroep het Bildt ”respect” voor zijn keuze.
In zijn tijd als Werkgroep-raadslid legde hij Leendert Ferwerda het vuur vaak na aan de schenen, vooral als het om financiën ging. Dat staat niet in de weg van een samenwerking met diezelfde Frije Bilkert, volgens Van der Mossel. ”Finansjeel had Frije Bilkerts faak gyn of gyn goeie onderbouwing. Maar ideoloochys, hoe’t wy over de toekomst fan ’t Bildt dinke, ferskille wy niet. Ik kin de erfaring en finânsjele onderbouwing bringe die’t Frije Bilkerts ant nou toe miste. Dat maakt ’t ’n goeie kombinasy.”

’Groater is niet beter’ - Het besluit om de politiek de rug toe te keren nam hij welbewust, vorig jaar. De discussie over de naderende herindeling deed Van der Mossel op zijn schreden terugkeren. ”Ik krij ’n heel soad reaksys. ’n Prot mînsen fine dat se niet hoord worre deur de Bildtse poalityk. Ik hew de dorpsronde over de herindeling metmaakt: wat wil de raad nou? D’r is gyn informasy, niet over de finânsys, niet over de foor- of nadelen foor ’t Bildt en  de inweuners. ’t Mot allenig maar groater, wilens nooit bewezen is dat dat beter is foor de Bilkerts. Tidens de dorpenronde over de herindeling - ik waar d’rbij - is d’r gewoan niet lústerd na de Bilkerts sels. Dat mot ferandere.”

Plek 3 - Van der Mossel komt op de verkiezingslijst van Frije Bilkerts op plek 3, na Ferwerda en Nauta. Als hij de gemeenteraad weer in wil, betekent dat
dat de partij in ieder geval één zetel moet winnen. De Froubuurtster heeft er alle vertrouwen in. ”Dat komt goed, die setelwînst. ’n Soad Bilkerts binne ’t gewoan sâd, hoe’t ’t nou gaat. D’r wort niet naar hur lústérd; alle andere pertijen binne foor herindeling. Wilens d’r niks bekind is over de foor- en nadelen, over de sifers. Bilkerts wille serieus nommen worre, en neffens mij doet alleen Frije Bilkerts dat. Ik hew d’r alle fertrouwen in dat dat ’m  útbetaalt bij de ferkiezings.”

Bildtse Post