Geld voor ’vlinderidylle’ Minnertsga-St.-Jacob

Gemeente Waadhoeke trekt € 11.000 uit voor een ’vlinderidylle’ langs de Griene Dyk. Het plan komt van Plaatselijk Belang Minnertsga.

Dorpsbelang van Minnertsga had het college van b. en w. gevraagd om een bijdrage voor bloemenweide die aantrekkelijk is voor vlinders, bijen en   andere insecten. De zogenaamde vlinderidylle komt langs de Griende Dyk tussen Minnertsga en St.-Jacobiparochie. De gemeente betaalt het bedrag uit  het budget voor Dorpen en Wijken.
De Vlinderstichting en Bijenhoudersvereniging zijn een offensief gestart om in Nederland meer bloemen voor vlinders en bijen aan te leggen. De  vlindertuin van de Aerden Plaats op Ouwe-Syl is een van de bekendste plekken voor vlinders in deze regio.
1933-vlinderidylle

Bildtse Post