Glasvezel enkel in buitengebied

1928-onduidelijkheid-over-glasvezel-De aanleg van glasvezel gaat voorlopig alleen door in het buitengebied in Waadhoeke, dus buiten de dorpskernen. Dit zal gedaan worden door  KabelNoord. Een campagne van DFM/Glasvezel Buitenaf om genoeg aanmeldingen voor glasvezel in de dorpen te verzamelen, heeft het niet gehaald.

Dit  heeft het bedrijf vorige week laten weten. Ten zuiden van de A31 gaat men wel overal glasvezel aanleggen, omdat daar voldoende aanmeldingen waren.  Misschien dat DFM nog wel glasvezel aanlegt in de dorpskernen in Waadhoeke: men kan zich daarvoor aanmelden tot 16 september via de website glasvezelvoornoardwestfryslan.nl. Naast DFM is ook KabelNoord bezig met de aanleg.
Dit bedrijf kreeg van de provincie subsidie om glasvezel aan te  leggen op de zogenaamde ’witte plekken’ in de provincie: daar waar geen coaxkabel ligt. Het gaat hierbij in Waadhoeke om 1784 adressen waar enkel   internet via een telefoonlijn mogelijk is, zoals op delen van de Bildtdijken en bij boerderijen en bedrijven buiten de bebouwde kom.
Ook KabelNoord heeft geprobeerd zowel in het buitengebied als in de kernen genoeg klanten te werven. In het buitengebied zal men hoe dan ook glasvezel  aanleggen: dat moet van de provincie. Maar in de dorpskernen, zoals in St.-Anna en St.-Jacob, lukt het vooralsnog niet. Er zijn te weinig aanmeldingen.

Veel ergernis door strijd aanbieders glasvezel  - ’De ondúdlikhyd is te gek foor woorden’
KabelNoord en DFM/Glasvezel Buitenaf voeren een gevecht om de glasvezelklant. De brievenbussen in de regio zijn de laatste tijd volgepropt met brieven  en folders, maar het doel - de potentiële klant informeren - lijkt volledig ondergesneeuwd: veel mensen begrijpen het niet meer. Met als gevolg dat men maar niets doet.
Door Gerard de Jong - In een tijdsbestek van een maand kreeg een gemiddelde woning aan de Oudebildtdijk zeker twaalf poststukken over glasvezel te  verwerken. Afzenders: DFM/Glasvezel Buitenaf, KabelNoord, Caiway, CBizz, Delta, Helden Van Nu, Online... De meeste mensen zien vanwege de tweestrijd  tussen DFM en KabelNoord, en de vele aanbieders, door de bomen het bos niet meer. In de hierbij afgedrukte ingezonden brief van Hans Hilarides uit St.- Jacob - een van de vele van de afgelopen tijd - komt de irritatie over de werkwijze goed tot uitdrukking: ”Het blijft angstwekkend stil bij de provincie. Wie  schept orde in deze chaos,” vraagt Hilarides zich vertwijfeld af. Hij is niet de enige.
DFM liet vorige week weten dat men geen glasvezel in de dorpskernen van Noordwest-Fryslân zal aanleggen. De reden: te weinig aanmeldingen. Ouwesylster Theunis Jensma zet zich al enige tijd in voor glasvezel in heel Waadhoeke. Niet omdat hij het nodig heeft voor zijn eigen bedrijf, maar vooral  om anderen te wijzen op de gevolgen als er nu niet voor glasvezel gekozen wordt. Ook Jensma ziet de ’strijd’ met lede ogen aan.
”’t Is te gek foor woorden, de feule folders en brieven, de ondúdlikhyd. Maar ’t is ’n gegeven, je hewwe d’r as gemeenskap wel met te ’dealen’,” zegt de  agrarisch makelaar. ”De provînsy probeert al seuven jaar glâsfezel in ’t búttengebied te krijen. Dat likent nou te lukken, maar se riddenere dat kommersjele  pertijen de dorpskernen wel doen. Foor ’n dorp as St.-Anne sil dat ok wel soa weze, maar de klainere plakken, soa-as Ouwe-Syl, Nij Altoenae en Westhoek, die binne aansen de dúppe.”
Jensma vist zelf ook achter het net, zo lijkt het. ”Wij sitte bútten ’t dorp, maar fâle binnen de beboude kom. En der komt  foorlopig in elk gefal gyn glâsfezel. Foor myn bedriif hew ik ’t norig. Maar dink ok an alle partikulieren die’t soa’n groat bedrag niet ophoeste kinne.”
De ondernemer denkt echter vooral aan de toekomst. ”In ’n dorp as St.- Anne of St.-Jabik hewwe de meeste mînsen nou wel goed internet. Maar ’t gaat soa  hard in die wereld.
Over fijf of tien jaar, is internet soa’t wy ’t nou hewwe meskien niet snel genog meer. Dan kinne je ok nag wel foor glâsfezel kieze, maar dan is ’t feul duurder  as nou. Derom souwen wy nou allegaar foor glâsfezel kieze motte. Deur de ferwarrende kampanjes likent ’t d’r spitig genog op dat ’n prot mînsen dan maar niks doen.”

De ingezonden brief van Hilarides:
Verwarring en chaos compleet
De soap rond de aanleg van een glasvezelnet in Waadhoeke wordt vervolgd. Dat er te weinig aanmeldingen bleken te zijn voor de DFMopglas met als kabellegger Glasvezel Buitenaf werd bekend gemaakt door derden: social media, Omrop Fryslân etc.
Er zullen ongetwijfeld aanmelders zijn geweest  (waaronder wij), die dit is ontgaan. Wil je dan, na dit gedoe, toch nog glasvezel, dan kom je bij KabelNoord terecht. Met een hogere drempel, zowel qua  aanmeldingspercentage als financieel.
En dan ook nog alleen in het buitengebied. Nu blijkt volgens een artikel in de Leeuwarder Courant dat Glasvezel Buitenaf wel kabels aanlegt in de zuidelijke Waadhoeke (ten zuiden van het Van Harinxmakanaal). En terzijde: DFMopglas en Kabel- Noord hebben hun  igen providers, acht in totaal. Volgt u het nog?
Hier ligt een taak, zo niet een verplichting van de provincie om te bemiddelen en te coördineren. Maar het blijft angstwekkend stil. Of gebeurt er iets achter de  schermen?
Want de aanleg van een glasvezelnet kan als een nutsvoorziening worden beschouwd. Wie schept er orde in deze chaos?

J. Hilarides, St.-Jacobiparochie
Bij de foto's: Een greep uit de post van de afgelopen weken.
1928-onduidelijkheid-over-glasvezel-groot-bw-

Bildtse Post