Bilkerts nog onwennig na de herindeling

1928-gerrit-krol-tijdens-inspraakavond-herindelingBilkerts voelen zich nog wat onwennig in Waadhoeke, de herindelingsgemeente waar het Bildt in 2018 in opging. Dat blijkt uit onderzoek van Emma  Zuidema uit Alde Leie, die de gevoelens van de Bilkerts onderzocht voor haar afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zuidema hield een enquête onder de Bilkerts over het onderwerp. Ze geeft toe dat de uitkomsten niet representatief zijn voor alle Bilkerts, maar dat het om een steekproef gaat. 129 Bilkerts vulden haar enquête in.
De belangrijkste conclusie is dat ruim een kwart (28%) zich niet vertegenwoordigd voelt door lokale partijen in de nieuwe gemeenteraad. Zo’n 34%  antwoordde neutraal, slechts 3,1% voelt zich wel ”volledig vertegenwoordigd”. Zo’n driekwart van de respondenten gaf aan dat men voor de herindeling een  beetje tot zeer goed op de hoogte waren van wat er speelde op het Bildt. In Waadhoeke blijft dat percentage flink achter (42,5%). Was de gemeentelijke  herindeling een goed idee?
Ongeveer de helft (59 respondenten) vond het niet nodig, iets minder dan de helft (41) vond een herindeling ”onvermijdelijk”. Zuidema spreekt hier van een ”duidelijke tweedeling”. Die tweedeling ziet ze ook terug bij de vraag of de herindeling het Bildt ook voordeel heeft opgeleverd.
Twintig mensen zeiden dat de herindeling in het voordeel van alle vier gemeenten was; weer twintig denken dat het alleen in het voordeel van de andere  gemeenten is.
Gevraagd naar een toelichting hierop hoorde Zuidema vaak dat ”de nieuwe gemeente te groot is” en ”dat men zich niet verbonden voelt met  gemeente Waadhoeke, tenminste niet zoals met het Bildt.”
Een positief geluid was er ook: ”Als kleinere gemeente hadden we niet veel in te brengen in de regio. Als Waadhoeke hebben we mogelijkeen sterkere  positie.”
Zuidema erkent dat het misschien nog wat vroeg is om harde conclusies te trekken. ”De gemeente Waadhoeke is nog maar anderhalf jaar actief. Het is  zeer waarschijnlijk dat deze ongunstige houding ten opzichte van gemeente Waadhoeke in de loop van de tijd zal veranderen,” zo schrijft ze. Toch heeft ze  waarschuwende woorden voor gemeente Waadhoeke.
”Een verontrustende factor voor de gemeente Waadhoeke is dat de algemene opinie betwijfelt of zij zich binnen de nieuwe gemeente kunnen identificeren. Respondenten vrezen dat ze in de nabije toekomst moeite zullen hebben om zich te identificeren of  te binden aan de (lokale politieke partijen in) de gemeente Waadhoeke.
Niettemin heeft deze lokale vragenlijst slechts 129 respondenten en kan niet worden gezien als een correcte weergave van respondenten die in beide gemeenten hebben gewoond, daarom moet een grotere vragenlijst worden  ehouden. Toch moet er rekening mee worden gehouden dat die respondenten zich wel zo voelen en de genoemde problemen niet mogen worden  verwaarloosd, het kan immers het begin zijn van problemen tussen burgers en de gemeente Waadhoeke.” 
Bij de foto: Burgemeester Gerrit Krol tijdens een inspraakavond over de herindeling in Ons Huis te St.-Anna, in de zomer van 2013. (foto: Jan Bonefaas)


Bildtse Post