Fierljeppen tijdens Fryske wike

1927-fierljeppen-in-fryske-wikeDeze week staat csg Ulbe van Houten in St.-Annaparochie in het teken van het Frysk.

Terwijl alle leerlingen van leerjaar 4 afgelopen vrijdag allemaal hun diploma konden ophalen en opgetogen de school hebben verlaten, vertrok leerjaar 3 afgelopen maandagmorgen voor de werkweek naar de Harz in Duitsland en de Ardennen in België. Maar de leerlingen van de onderbouw gaan gewoon naar school en krijgen een speciaal Fries programma  aangeboden,” zo laat directeur Eelco Bruinsma weten.
Naast cultuur, sport, koken en taal werd er maandag begonnen met fierljeppen. Enkele docenten liepen daarbij ’in wiet pak’ op. De jongerein sil fierder noch  Frysk prate, keatse, in ûleboerd meitsje en Fryske dúmkes bakke. ”Wy geane foar in bjusterbaarlike wike,” aldus Bruinsma.

Bildtse Post