Werkzaamheden aan N383 St.-Anna-Marsum

Op maandag 17 juni start de provincie Fryslân met werkzaamheden aan de provinciale weg, de N383, tussen Marsum en Berltsum en de kom bij St.- Annaparochie. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fasen, van maandag 17  juni t/m vrijdag 19 juli. Om de hinder te beperken voert men het werk zoveel mogelijk ’s nachts uit.

Vijf fasen - Fase 1: vanaf de rotonde bij Marsum tot even voor de afslag Noordwesttangent;
Fase 2: vanaf de afslag Menaam tot even voor de rotonde Berltsum;
Fase 3: de rotonde Berltsum tot even voorbij de onderdoorgang Hemmemaweg t.h.v. de bushalte;
Fase 4: parallelweg zuid vanaf de rotonde Berltsum tot de afslag Liuwesingel;
Fase 5: kom St.-Annaparochie vanaf de rotonde tot de ‘oude’ komgrens t.h.v. het politiebureau.
Het werk wordt zoveel mogelijk ’s nachts uitgevoerd, van 19.00 tot 6.00 uur (maandagavond t/m zaterdagochtend). Overdag, tussen 06.00 en 19.00 uur, is de weg niet gestremd.
Gedurende de uitvoering is voor het doorgaande verkeer een omleidingsrouteper fase ingesteld over  de provinciale weg.
Fase 1: via Leeuwarden, Stiens en Noordwesttangent (N31 – N357 – N393 – N383)
Fase 2: via Noordwesttangent, Vrouwenparochie en St.-Annaparochie (N398 – N393 – N383)
Fase 3: via Noordwesttangent, Vrouwenparochie en St.-Annaparochie (N398 – N393 – N383) en Berltsum via Wier, St.-Jacobiparochie, Vrouwbuurt, Noordwesttangent (N393 – N398)
Fase 4: fietsers via Bûtenpôle – Sânwei – Liuwesingel
Fase 5: N393 – N398 – N383 N393 – Moaie Peal (Wier)
De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijnen tijdens de stremming een alternatieve route rijden en reizigers kunnen op aangegeven alternatieve haltes opstappen. Meer informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Bildtse Post