Onderzoek voor scriptie over herindeling

Hoe voelden Bilkerts zich vertegenwoordigd in de gemeente het Bildt, en hoe voelen ze dat nu ze in Waadhoeke wonen? Op die vragen wil Emma Zuidema uit Alde Leie met een enquête graag een antwoord vinden.

Zuidema is bezig aan haar afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat over de gemeentelijke herindeling van 2018 en hoe Bilkerts zich  voor en na die herindeling vertegenwoordigd voelen, en identificeren met de lokale politiek. Ook stelt ze de vraag of de herindeling een goed idee was of juist niet.
Iedere Bilkert wordt uitgenodigd de enquête in te vullen via www.facebook.com/scriptiehetbildt

Bildtse Post