Even Bildts over Domela Nieuwenhuis in Van Harenskerk

Sundeg 24 novimber organiseert de Van Harenskerk ’n bijeenkomst over ’Domela op ’t Bildt’. Anlaiding is dat ’t dan presys 130 jaar leden is dat Domela in  dieselde kerk ’n geruchtmakende rede houwen het, der’t meer as 1200 mînsen op ôf kwammen en die’t nag jaren striderasy gâf in kerklike fermiddens. ’t Is de bedoeling dat Domela sels parten fan syn rede na foren bringe sil.

Dut is anlaiding foor Even Bildts om ferskillende gasten an ’t woord te laten over Domela Nieuwenhuis en wat-y betekend het foor de erbaaiersbeweging op ’t Bildt. Ok sil ingaan worre over de ôfloop foor de kerkfoogden, die’t toestimming foor dut optreden in de kerk gâven.
De gasten binne: Teake Brandsma, Sytse Buwalda, Leendert Ferwerda, Jan de Groot en Dirk Kuiken. ’t Belooft ’n hele neskierige útsinding te worren. ’Even Bildts’, 12.00 – 13.00 uur, Radio  Eenhoorn 107,5 FM.

Bildtse Post