Norovirus Beuckelaer in de kiem gesmoord

Zorgcentrum het Bildt heeft in de Beuckelaer dit weekend opnieuw te maken gehad met het norovirus. Twee mensen zijn besmet geraakt, een verdere uitbraak is in de kiem gesmoord.

Volgens directeur Atsy Tadema blijft het dit keer gelukkig bij slechts twee gevallen. Vorig jaar werden liefst zestig mensen - bewoners en    personeelsleden - ziek tijdens een uitbraak en ging Beuckelaer enige tijd ’op slot’: activiteiten werden afgelast en het restaurant ging dicht. Zo ver is  het dit keer niet gekomen.
”Wij hewwe frijdeg drekt maatregels nommen om ’t firus te beteugelen,” vertelt Tadema. ”D’r waren twee syk, en bij hur is na ondersoek ok ’t norofirus konstateerd. Wij hadden alle materialen nag fan forig jaar, maar úteandlik hoefde de boel niet ôfsloaten te worren fan de búttenwereld. ’t Loopt met ’n sisser ôf.” Het norovirus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via de lucht. De klachten zijn o.a. koorts, heftig braken en diarree. Goed de handen  wassen blijft het devies voor personeel en gasten.

Bildtse Post