’Bed-, bad- en broodregeling voor dakloze asielzoekers’

Gemeente Waadhoeke wil een blijvende oplossing voor dakloze uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen wethouder Boukje Tol en inwoners van Waadhoeke die hun zorgen hebben geuit over uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij willen een bed-bad-brood voorziening in de gemeente.

Vorige maand sprak Stjabuurtster Talea Jansma haar zorgen uit over asielzoekers die op straat zijn komen te staan. ”Voor de komende winter wil Waadhoeke een plek kunnen bieden waar niet alleen een bed, bad en brood is, maar waar ook gewerkt wordt aan een toekomstperspectief voor de  mensen,” zo laat de gemeente weten.
De gemeente ziet in nieuwe landelijke afspraken kansen om dat te realiseren: vijf pilotgemeentes, waaronder Groningen, gaan aan de slag met de  opbouw van een Vreemdelingen Voorziening waar dakloze, uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak krijgen. Daarnaast krijgen ze ondersteuning en  begeleiding om te werken aan een oplossing voor hun situatie. Waadhoeke wil aansluiten bij andere Friese gemeenten over de uitwerking van de pilot. Voor de zomervakantie komt er een vervolgoverleg met een afvaardiging van de bezorgde inwoners, waaronder Talea Jansma.

Bildtse Post