Bezorgde inwoners willen bed-bad-broodregeling

1907-azc-st-annaEen groep inwoners pleitte donderdag bij gemeente Waadhoeke voor een bed-badbroodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat zijn beland. Volgens hen zijn er rond het azc van St.- Anna dakloze asielzoekers. Ze willen van de gemeente weten of zij kunnen worden opgevangen. De gemeente zegde toe met de groep in gesprek te zullen gaan.

Door Gerard de Jong - De actie is op touw gezet door Talea Jansma uit St.-Jacobiparochie, namens een groep van zestien vrouwen uit de gemeente.  ”Enige jaren geleden is in de gemeente het Bildt onder de aandacht gebracht dat er in de straten van St.-Annaparochie dakloze asielzoekers waren.  Burgemeester Gerrit Krol reageerde toen: ’Ze kunnen zich melden bij mij. In mijn gemeente slapen er geen mensen op straat.’ Helaas had de  burgemeester buiten de angst van uitgeprocedeerden gerekend. Niemand meldt zich vrijwillig in het hol van de leeuw om opgepakt te worden door de I.N.D.,” zo schrijft Jansma namens de groep inwoners aan het college van B&W.
Volgens Jansma hebben toen zeker vier gezinnen zich ”barmhartig opgesteld” door de mensen onderdak te bieden. ”Andere daklozen hadden het geluk om bij kennissen onderdak te krijgen. Zo kregen zij de kans, ook dankzij de steun van de Bildtse kerken, om nog eens in beroep te gaan. Inmiddels zijn  er weer daklozen gesignaleerd en er zijn zelfs clandestiene gasten in het azc.
Ontkennen heeft geen zin en wij verklikken deze mensen niet. Maar deze mensen zullen contact leggen met advocaten, de media opzoeken en desnoods actie ondernemen d.m.v. hongerstaken of vastketenen bij bushokjes. Wij zijn daar geen voorstander van.”
Jansma zal haar pleidooi vanavond tijdens de raad kracht bijzetten. ”Wij verwachten niet 1-2-3 een pasklare oplossing voor daklozen in gemeente Waadhoeke, maar hopen wel dat u dit intern en met de fracties gaat bespreken. Graag vernemen wij uw antwoord en wij hopen op een (gezien de weersomstandigheden) snelle oplossing.”
De groep inwoners hoopt dat de gemeente een ’vreemdelingenvoorziening’ treft waar uitgeprocedeerden kunnen worden opgevangen. Daarvan komen er landelijk vijf. Volgens Jansma moet de gemeente meer doen dan alleen ”geld geven aan Vluchtelingenwerk”. Wethouder Boukje Tol gaat volgende week met de groep in conclaaf.

Bildtse Post