Herstel huizen Bildtdijken boekt vooruitgang

1906-woning-na-renovatieTwee woningen gerestaureerd, renovatie drie huizen gestart - Het afgelopen jaar zijn aan de Bildtdijken twee woningen die er slecht aan toe waren gerenoveerd. Ze staan er nu weer prachtig bij aan de dijk. Het gaat in beide gevallen om woningen waar de eigenaren zelf flink hebben bijgedragen aan het eindresultaat. Dat zegt de Stichting herstel dorpen en Bildtdijken.

Inmiddels is in opdracht van de stichting gestart met de grondige renovatie van drie woningen in eigendom van de stichting. Het betreft de panden Oudebildtdijk 1066, Oudebildtdijk 816 en Oudebildtdijk 818. Deze woningen staan al langere tijd leeg en zijn recent door de stichting aangekocht. Samen met architectenbureau Adema te Dokkum zijn hiervoor renovatieplannen gemaakt. Deze woningen worden te koop aangeboden, waarbij het de verwachting is dat oplevering rond de bouwvak van dit jaar zal plaatsvinden.
De stichting herstel dorpen en Bildtdijken (SHDB) kreeg van de voormalige gemeente het Bildt de opdracht om aan de Oude- en de Nieuwebildtdijk minimaal tien  woningen in zeer slechte staat, zo op te knappen, dat zij qua beeldkwaliteit weer positief bijdragen aan de kwaliteit van de Bildtdijken. Dit opknappen gebeurt  samen met eigenaren of door eigen aankoop.
De opdracht wordt financieel mogelijk gemaakt met middelen van het ‘Quick Wins’-programma van de provincie  Fryslân, aangevuld met geld van de gemeente Waadhoeke. De stichting biedt begeleiding bij verbouwplannen en aanvullend financiële ondersteuning. In het afgelopen jaar zijn aansprekende resultaten geboekt met het gereedkomen van twee gerenoveerde woningen. Drie andere projecten, uitgevoerd in goede  samenwerking met de bewoners/eigenaren, zijn gaande.
Daarnaast heeft de stichting ook zelf drie leegstaande woningen aangekocht, waarvan de renovatie nu onderhanden is. Stichting herstel dorpen en Bildtdijken streeft ernaar in 2019 nog enkele projecten van de grond te krijgen en daarmee op een totaal van tien woningen uit te komen.
De ontwikkelingen van de stichting zijn te volgen via www.stichtinghdb.nl. De woningen die later dit jaar verkocht zullen worden, zijn te zijner tijd te bezichtigen op de site van Makelaardij Op Maat te St.- Annaparochie.
Bij de foto's:Boven: een van de woningen die vorig jaar is gerestaureerd.
Onder: het huis voor de renovatie.
1906-woning-voor-renovatie

Bildtse Post