Reünie en feestweek 60 jaar Beuckelaer

1906-de-vlaswiekOp vrijdag 27 september organiseert Zorgcentrum het Bildt een reünie voor alle (oud) medewerkers, (oud)vrijwilligers en (oud)bestuursleden van Beuckelaer én  de oude De Vlaswiek. Het bij elkaar krijgen van de oud-collega’s is een hele klus, omdat niet alle namen en contactgegevens bekend zijn. “Wij hope d’r op dat feul Bilkerts deurfertelle dat er ‘n reüny is,”, zegt directeur Atje Tadema-Postma.


De reünie is onderdeel van een feestweek om het 60-jarig bestaan van Beuckelaer te vieren. Deze feestweek is van 23 september t/m 27 september 2019. Aan  het programma wordt nog gewerkt, maar vaststaat dat er de hele week een tentoonstelling is met oude foto’s van Beuckelaer en dat de week wordt afgesloten met de reünie.
De oproep voor de reünie wordt nu al gedaan, zodat er voldoende tijd is om zoveel mogelijk oud-collega’s en -vrijwilligers bij elkaar te krijgen. De reünie is voor  Beuckelaer én De Vlaswiek. Beuckelaer en De Vlaswiek gingen in 1988 samen in de Stichting Zorgcentrum het Bildt. In 1995 werd De Vlaswiek gesloten. Aanmelden voor de reünie kan op zorgcentrumhetbildt.nl/reunie- 60-jaar-beuckelaer of telefonisch via 0518-401532.
Op de foto de Vlaswiek in vroeger tijden.

Bildtse Post