Correctie

Vorige week stond in deze krant een artikel over de cheque van € 6000 die is uitgereikt aan World Servants, door leerlingen van de Campus. In de kop stond dat het geld door csg Ulbe van Houten bijeen is gebracht.

Dit is onvolledig: ook osg Piter Jelles de Foorakker heeft hier aan bijgedragen. De Kerstmarkt waarbij het geld is ingezameld was een initiatief van beide scholen.
De redactie

Zie het artikel 'Kerstmarkt-cheque Ulbe voor World Servants'

Bildtse Post