Waadhoeke meet beweeg- en sportbehoefte met enquête

De gemeente Waadhoeke ziet het liefst zo veel mogelijk mensen bewegen en sporten. De gemeente heeft daarom een enquête gelanceerd om de beweeg- en sportbehoefte van haar inwoners in kaart te brengen, zodat ze daarop in kan springen.

In de gemeente Waadhoeke zijn er ongeveer 112 sportaanbieders. Daarnaast is uit onderzoek van de GGD bekend dat 47 procent van de inwoners tussen de  19 en 65 jaar wekelijks sporten. Bij de 65-plussers is dit 35 procent. Deze cijfers liggen in de buurt van de provinciale cijfers van respectievelijk 51 en 32  procent. Maar ze kunnen hoger, en daar zet de gemeente op in.
Buurtsportcoach Lammert Harkema vindt dat er in de gemeente al veel bewogen en gesport wordt. “Maar er is ook een groep mensen waarvan we niet weten  of ze sporten. En als ze niet sporten, wat daar dan de reden voor is. Het uitgangspunt van de gemeente is dat het voor iedereen leuk en haalbaar moet zijn om  te kunnen bewegen en sporten. Dus als mensen niet sporten, willen we graag weten of daar bepaalde redenen voor zijn. Dan kunnen we daarop  inspringen.”
Beweegteam - Sport staat al lang hoog op de agenda van de gemeente. Om die reden bestaat er een beweegteam. Dit team richt zich op advies geven aan verenigingen, jeugdsport en doelgroepen binnen het sociaal domein. “Bij verenigingen denken we bijvoorbeeld mee op het gebied van sponsoring,  vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe leden. Alles om verenigingen vitaler te maken.”
In het kader van jeugdsport probeert het beweegteam zo veel mogelijk jongeren in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door samen met verenigingen  kennismakingslessen te organiseren.
Ook beweegonderwijs is een speerpunt. “De kwaliteit van gymlessen was ooit laag. Nu hebben we vakleraren op scholen, waardoor de kwaliteit van de  lessen omhoog is gegaan.” Binnen het sociaal domein richt het beweegteam zich vooral op kwetsbare doelgroepen zoals senioren, statushouders en  mensen met een kleine beurs. “We organiseren preventieve projecten zoals valpreventie en cognitieve fitness. Ook het organiseren van beweegweken met  zorginstellingen is een voorbeeld van wat we doen in het sociaal domein.” Dat de gemeente hoog inzet op bewegen en sport, is niet verwonderlijk. Lammert:  “We weten allemaal hoe goed bewegen is. Sport geeft voldoening en kracht geeft. Hierdoor sta je sterker en positiever in het leven.”
Ondersteuning op maat - Volgens Lammert is er voor alle inwoners van Waadhoeke wel een geschikte sport of beweegactiviteit beschikbaar. “Daarover  denken we graag mee met mensen. En mochten mensen een bepaalde nieuwe activiteit binnen een sportvereniging willen oprichten, dan ondersteunen we  hen daarbij.” Kortom, de drempel om bewegen en sporten op alle mogelijke manieren laag maken en houden, dat is wat het beweegteam namens de  gemeente Waadhoeke doet. Dat maakt de enquête ook van belang volgens Lammert. “Zodat de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek ook  meegenomen kunnen worden in het nieuw te ontwikkelen sport- en beweegbeleid voor de gemeente.” De enquête is in te vullen op de site van gemeente Waadhoeke: www.ersm.nl/waadhoeke

Bildtse Post