Uytland-ondernemers bezorgd en teleurgesteld na vertrek regio-aanjager

De recreatieondernemers in Noordwest-Fryslân zijn “teleurgesteld en verontwaardigd” over het opstappen van Douwe Gerlof Heeringa als aanjager van de  regio. Twee ondernemersgroepen, Uytland en Promotie De Greidhoeke, noemen het in een verklaring  zorgelijk en roepen de politiek op om in te grijpen.

Douwe Gerlof Heeringa is per 1 januari jl. gestopt met zijn werk als ‘regiospin’. Heeringa is de toeristische aanjager van Bestimming Noardwest Fryslân, en had als taak de recreatieondernemers en het toerisme onder de aandacht te brengen. Tegenwerking van een ambtenaar uit Leeuwarden heeft hem nu doen besluiten te stoppen.
Uytland - met daarin de Bildtse recreatieondernemers - en De Greidhoeke reageren teleurgesteld op het nieuws, zo schrijven ze in een open brief: “Teleurgesteld, maar ook verontwaardigd. De aangehaalde externe tegenwerking herkennen wij ook, al een kleine tien jaar. Eerst vanuit het gemeentehuis van Stiens, nu in Leeuwarden. We zijn twee verenigingen van en voor met name kleine recreatie ondernemers met zo’n 150 leden in het buitengebied.”
Recreatie en toerisme is in Noordwest- Fryslân (Waadhoeke en Harlingen) goed voor 1432 banen en een omzet van zo’n 108 miljoen euro. Bepaald niet niks,  schrijven de organisaties.
“De regio is volop in beweging. Helaas lijkt dit nu stil komen te liggen. Dit vinden we enorm zonde. We begrijpen Heeringa’s keuze  terdege, maar maken ons zorgen over de door ons gezamenlijk ingeslagen weg. We roepen de politiek in de regio, ook provinciaal, op om deze ambtelijke  tegenwerking vanuit Leeuwarden een halt toe te roepen en in Noordwest-Friesland samen de schouders er onder te zetten. Laat het bordje “doodlopend” op  onze gezamenlijk ingeslagen weg niet tevoorschijn komen.”
FNP Waadhoeke heeft inmiddels vragen gesteld en wil weten wat de gemeente gaat doen om de organisatie de komende jaren weer vastigheid te geven.

Bildtse Post