Douwe Offringa stopt na 49 jaar met súttelen

1901-douwe-offringa-en-jan-de-jongEen vaste klant komt voor zijn wekelijkse zakje Bildtstars, en Douwe Offringa (65) wenst hem een gelukkig nieuwjaar. Het is woensdag 2 januari, maar geen  gewone woensdag dit keer: voor het eerst in 49 jaar staat Douwe niet in de Greidhoeke groente en fruit te ’súttelen’. Eind vorig jaar nam hij afscheid van zijn klanten in Easterlittens, Marsum, Winsum en Wommels. ”’t Is nag wat onwinnig. ’t Súttelen waar myn lust en myn leven.”

Door Gerard de Jong - Pake Douwe begon in 1920 met de groentehandel, op de hoek van de Beuckelaerstraat en Van Harenstraat in St.-Anna. Hait Jan nam  de zaak over in de jaren ’50. Toen de 16-jarige Douwe van school kwam, ging hij ook meteen in de zaak te werken. In 1980 begon Douwe aan de  Beuckelaerstraat zijn zaak ’Douwe’s Fruithal’.
Het ’súttelen’ in de Greidhoeke werd toen al lang gedaan. ”Ons pake is der al met begonnen. Eerst deed hij ’t inkeld op ’t Bildt, maar hij saai dat-y niet syn  hele leven op de Ouwe-Dyk omskarrele wou. ’Dêr staat meer graide as groente op ’t lând’. D’r waren doe wel fijf, ses groenteboeren in de regio dêre, dus je  mosten knokke foor je plakky.”
Eind vorig jaar besloot Offringa te stoppen met het venten. ”’t Lait niet an de handel, dat gaat mooi deur. Maar ’t wort te swaar. Je gane dochs elke dâg om half  fijf fan bêd ôf. Avens om tien uur binne je dan klaar. ’t Telt allegaar wel op.” In al die jaren bouwde Offringa een hechte band op met zijn klanten in de  Greidhoeke. Wel merkte hij dat het contact vluchtiger werd. ”De praatsys binne niet soa lang meer, ’t is wat saakliker worren. Ons hait had op syn daaglikse  roete wel drie koffy-adressys. Wij dronken de koffy tussendeur in de auto.”
Op 19 december was zijn laatste dag ’om úttens’. ”’t Waar posityf gaöatys,” zo omschrijft Offringa die dag. ”Onfoorstelber en hartferwermend. Wij hewwe meer as feertig brieven kregen. Blommen, flessen wyn, pakketten... Ik had ’t hele huus fol. Dat doet je dochs heel goed.”
Offringa wil benadrukken dat de zaak in St.-Anna gewoon doorgaat, net als de levering aan bedrijven. ”Wij hewwe ’t hier nag mooi drok. De tendîns is ok wel  dat mînsen weer wat gesonder ete wille.” Ook uit de Greidhoeke kunnen ze gewoon nog een bestelling doorbellen of mailen, en dan komt hij of zijn collega Jan de Jong het brengen.
Samen met vrouw Annie en collega Jan hoopt Douwe nog jaren door te gaan. Offringa heeft twee kinderen, maar die zullen de zaak niet overnemen. ”Dat fyn ik wel spitig, maar ik hew d’r niet over deurseurd. Sij hewwe hur aigen leven en banen, en wille niet om fijf uur fan ’t bêd ôf foor dut werk. Dat snap ik ok wel, ’t  binne andere tiden.”
Het voelt dus nog wat onwennig, maar Offringa merkt dat de druk er nu wat af is. ”In de seumer is ’t mooi, maar winterdâgs soa betiid fan’t bêd ôf, in de  kouwe... dat binne pittige dagen. En ’t gaat altyd deur. Ik hew in 45 jaar nag nooit op Lammetsymet weest, om maar ’s wat te noemen. Dat wort dut jaar meskien wel foor ’t eerst!”
Bij de foto: Douwe Offringa (l.) en Jan de Jong in Douwe’s Fruithal.

Bildtse Post