Ondernemersontbijt in Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke nam het initiatief voor het ondernemersontbijt dat vrijdag 16 november (de Dag van de Ondernemer) werd gehouden in het restaurant van  Bloemketerp in Franeker.

Wethouder Economische Zaken Caroline de Pee bedankte in haar openingsspeech alle ondernemers voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Er stonden  belegde broodjes klaar voor de ruim 70 aanwezige ondernemers uit alle windstreken van Waadhoeke. Tijdens het ontbijt werd er genetwerkt aan verschillende  tafels en stelde burgemeester Waanders zich voor aan de ondernemers.
Economie in Waadhoeke - ”Ik moet Waadhoeke nog beter leren kennen, maar zoals ik de economie in Waadhoeke nu zie, geeft de landen tuinbouwsector veel kleur. Ook zijn er gemiddeld meer ZZP’ers dan in andere gemeenten in Fryslân. Friezen zijn over het algemeen wat ingetogen, maar als we de economie willen laten groeien, moeten we af van het ’bêst genôch’ zijn. Waar ik naar toe wil is de kracht van Waadhoeke omzetten naar economische kansen, door mensen met  elkaar te verbinden en elkaar te versterken,” aldus burgemeester Waanders.
Kansen en bedreigingen - Burgemeester Waanders gaf ook aan dat gemeente Waadhoeke moet gaan kijken naar hoe het gebied vitaal kan zijn én blijven met minder mensen. Want de afname van de bevolking speelt ook hier een rol. Ook verzilting van de bodem is een belangrijk onderwerp, waar ondernemers zich zorgen over maken. Hier moet een goede aanpak voor komen. Ze ziet de economie als belangrijke drager van de vitaliteit van Waadhoeke.
Dongeradeel naar Waadhoeke? - De gebieden zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, maar het netwerk op orde brengen vindt Marga Waanders het meest belangrijk. Dit werkt voor alle partijen in hun voordeel. Er ontstaan betere samenwerkingen en deze korte lijnen zorgen hopelijk voor energie bij de ondernemers.

Bildtse Post