Opheffing dreigt voor OV St.-Anna Vooruit

Het voortbestaan van Ondernemersvereniging St.-Anna Vooruit hangt aan een zijden draadje. De vereniging leidt een slapend bestaan en heeft nog maar één bestuurslid. Maandag 12 november moeten de leden zelf de knoop doorhakken: doorgaan of stoppen.

Door Gerard de Jong - Het enige punt op de agenda van de algemene ledenvergadering is het voortbestaan van de OV zelf. Het bestuur bestaat enkel  nog uit voorzitter John Ynema: secretaris Jetty van Dijk en penningmeester Harm Jensma waren interim en zijn afgetreden, al helpt Jensma nog wel met de administratie van de vereniging.
Een plan van het bestuur om een basiscontributie in te stellen sneuvelde tijdens de vorige vergadering. ”We vroegen een paar tientjes per lid, zodat wij  de vergader- en verzekeringskosten kunnen dekken. Daar zijn we niet uitgekomen.”
Het bestuur ziet twee opties: of de vereniging gaat door, met contributie en vers bloed voor het bestuur; of de vereniging stopt. ”Uiteindelijk gaat het om  saamhorigheid,” vertelt Jensma. ”Soms moeten ondernemers hun eigen belang opzij zetten voor het gezamenlijk belang.” De klad is er volgens Jensma  ingekomen door de bouw van het Van Harenshuus: dat spleet de plaatselijke ondernemers in twee kampen.
Volgens Jensma gaan veel activiteiten gewoon door, ook als de vereniging wordt opgeheven. Deze worden veelal door individuele ondernemers opgezet. Een stichting zou de verplichtingen van de OV kunnen overnemen: het beheer van de reclamedisplays bij de dorpsingangen en verlichting in het centrum van het dorp bijvoorbeeld. Voorzitter John Ynema ziet de vereniging graag doorgaan. ”Maar dan motte d’r wel nije bestuursleden bij komme. De  kontrebússy is noarig om de kosten te dekken. D’r is seker nag draagflak foor ’n OV in ’t dorp, maar d’r mot al wat gebeure. At ’t niet as ferening kin, dan  sou ’t ’n stichting worre kinne. Maar dêr hewwe je gyn leden en bepaalt ’t bestuur. Ik hoop op ’n goeie opkomst maandeg.”

Bildtse Post