Gebiedsteams uitgebreid met meer personeel

De gebiedsteams in gemeente Waadhoeke krijgen er in totaal 7,5 fte bij. Met de uitbreiding van het personeel moeten de wachtlijsten worden teruggedrongen.

Door Gerard de Jong - De gebiedsteams zijn verantwoordelijk voor de zorg in de gemeente. In juli van dit jaar bleek dat de wachtlijst om hulp te krijgen op  bepaalde plekken was opgelopen tot 10 tot 12 weken. Hoewel een uitzondering, waren raad en college er niet gerust op. Het maximaal aantal weken  wachten hoort vier te zijn. Wethouder Boukje Tol sprak donderdag tijdens de raadsvergadering van ”een ernstige zaak”, maar zei ook dat excessen als tien  weken wachten niet meer voorkomt. De wachttijd ligt nu rond de zes weken. Ze zei toe dat de raad voortaan maandelijks op de hoogte wordt gehouden over  de wachttijden.
Om het nieuwe personeel te bekostigen is jaarlijks € 178.300 nodig. Dit geld komt uit een innovatiefonds voor de gebiedsteams. Sjoerd Simon Kuipers  (SAM Waadhoeke) vroeg en kreeg van het college de garantie dat de innovatie zelf hierdoor niet zal stokken.

Bildtse Post