Burgemeester Marga Waanders gaat op Bildtse les

1840-burgemeester-marga-waandersMarga Waanders gaat een cursus Bildts volgen. Die toezegging deed de nieuwe burgemeester van Waadhoeke maandagavond op Omrop Fryslân.

Door Gerard de Jong - Waanders (58) werd vorige week dinsdag door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de herindelingsgemeente. “Ik  sil my foar it Biltsk ynsette, die taal moat behâlden bliuwe. Net allinnich foar de taal sels, mar taal is ek in kultuerdrager,” zei Waanders maandag in het tv-programma Politburo. De meertaligheid in haar nieuwe gemeente – Bildts, Fries, Franekers en Nederlands – biedt kansen, zei Waanders. “Fan it  besteande út wol ik sjen of wy op fernijende wize die meartaligens brûke kinne.”
De in Twente geboren Waanders – nu nog burgemeester van Dongeradeel – deed een toezegging: ze gaat op Bildtse les. “It Frysk kin ik wol aardich. It Biltsk  kin ik ferstean en lêze. Mar ik doch in tasizzing: ik wol op kursus foar it Biltsk. Ik ha it idee dat it Biltsk dreger wurdt dan it Frysk.”
Eind deze maand wordt Waanders geïnstalleerd als burgemeester van Waadhoeke. Ze volgt daarmee waarnemend burgemeester Hayo Apotheker op.

Bildtse Post