Marga Waanders burgemeester Waadhoeke

Marga Waanders wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Waadhoeke. De gemeenteraad heeft haar gisteravond voorgedragen als eerste burger van de nieuwe herindelingsgemeente.

Govert Geldof, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte gisteravond bekend dat men na een “pittig en intensief proces” tot deze keuze is gekomen. Hij  noemde haar een “vernieuwer en netwerker”. Marga Waanders (1959) is van de PvdA en nu nog burgemeester van gemeente Dongeradeel. Ze begon haar politieke loopbaan in 1990 in de raad van Leeuwarden.
Ze doceerde daarnaast Nederlands aan de NHL en was daarnaast woordvoerder van de  schooldirectie. In 2001 werd ze wethouder in Leeuwarden. In 2008 werd te benoemd tot burgemeester van Dongeradeel. Waanders is geboren in Twente maar houdt naar eigen zeggen “van Fryslân, de Friezen en it Frysk”.
Ze wil “haar bestuurlijke ervaring en haar liefde voor vernieuwend lokaal bestuur inzetten  om met Waadhoeke te bouwen aan de toekomst”, zo liet de gemeente na de voordracht weten.
Op dit moment woont Waanders met haar partner in Raard,  maar ze is bereid om naar Waadhoeke te verhuizen.
Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 30 oktober beëdigd en geïnstalleerd wordt en daarmee in dienst treedt. De voordracht wordt nu eerst  aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd.
Waanders volgt Hayo Apotheker op, die sinds het begin van de nieuwe gemeente Waadhoeke - afgelopen 1 januari - het ambt waarnam.

Bildtse Post