’Ik versta het Bildts beter dan het Fries!’

Onder massale belangstelling en met Koaninklyk besoek is ’t ôflopene weekeand in ’t WTC Expo in Luwt ’De Stormruiter’ in premjère gaan. De resînsys  fan ’t spektakelstik binne unanym lovend. De Bildtse Post keek wat de media over ’t stik skreven, en dan fooral over de taal: De Stormruiter is foor dúzzenden besoekers ’n eerste kinnismaking met ’t Bildts.

Deur Gerard de Jong - Jos Thie’s ’De Stormruiter’ is de groatste theaterproduksy fan ’t jaar in Nederland. De 22 foorstellings binne stiif útferkocht. Met soa’n 5000 besoekers per opfoering komme d’r rúm 110.000 mînsen op ’t stik ôf. Je mâge gerust sêge dat ’t Bildts nag nooit soa’n groat poadium had het. Skriver Bouke Oldenhof situeert ’t stik - naar ’t boek fan Theodor Storm - op ’t Bildt, en ’t groatste part fan de foorstelling is ok in ’t Bildts. De organisasy het Hein Jaap Hilarides froegen de tekst om te setten.
’Goed te volgen’ - Op de website fan ’t stik, stormruiter.nl, ston eand augustus bij ’veelgestelde vragen’ nag: ”Ik ken de Bildtse taal niet. Kan ik de voorstelling dan wel volgen?” ’t Antwoord dat geven worde: ”De Bildtse taal is voor Nederlanders goed te volgen.” Fraag en antwoord binne nou fan de  website ôfhaald; waarskynlik het bliken daan dat elkeneen ’t prima folge kin. Dat is in elk gefal wat d’r út de eerste reaksys op te maken is. Kabaretjee  Jochem Myjer, die’t bij de premjère waar, saai foor de kamera fan de Leeuwarder Courant dat-y ’t prachtig fon. En: ”Het was Bildts he? Ik versta het Bildts beter dan het Fries!”
’Bildtse stijl’ - ’t AD skriift over ’t ”intensieve trainingsprogramma” dat hoofdrolspeuler Jelle de Jong achter de kiezen het: ”Hij moest zich het Bildts eigen maken (de streektaal in Noord- Friesland, volgens De Jong voor andere Nederlanders ’prima te volgen’).” Ok ’t Friesch Dagblad roemt De Jong ”als dijkgraaf Hauke Haien, die in aanstekelijk Bildts en als succesvol ruiter het stuk overtuigend draagt.” De skriver, Ruurd Walinga,  het ok oog foor ’t Bildtse  dekôr: ”De Stormruiter is vooral een belevenis waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Bij de storm voelde je de wind zelfs door je haren gaan. En alleen al hoe zorgvuldig en in Bildtse stijl het hele beurscomplex is omgebouwd, is genieten geblazen.”
Trouw haalt regisseur Thie an: ”’Kon je het volgen?’, vraagt Jos Thie na afloop van de doorloop. Naast Nederlands wordt er in de voorstelling Bildts  gesproken, een dialect dat meer overeenkomt met Nederlands dan Fries,” soa oordeelt ’t dagblad. De Volkskrant en NRC Handelblad sketse wel ’t Bildtse lând, maar prate niet over de brúkte taal. Dat hoeft ok niet, at elkeneen ’t soa goed ferstaan kin.

Bildtse Post