‘Wij wille as Bildts Aigene echt een organisasy worre’

Foor Bildts Aigene waar 2017 ’t drokste jaar in hur nag korte bestaan. De stichting – der’t Stichting Ons Bildt, Bildts Dokumintasysintrum en Kemmissy Meertalighyd in  ferenigd binne - wil dè Bildtse organisasy worre: een úthangbôrd, een gesicht, een ‘loket’ foor alles wat met ’t Bildts te krijen het. ’t Liefst deur ok in juridise sin een organisasy te worren, al is dat nag niet soafeer. ‘Wij sitte aigenlik nag tussen de ouwe en nije sitewasy in’.

Deur Gerard de Jong - D’r is nagal wat gebeurd forig jaar, op ’t gebied fan ’t Bildts en Bildts aigene. 2017 begon met ’t anbieden fan de petisy in Den Haag om ’n  taalstatus foor ’t Bildts te krijen. De naderende herindeling fan 1 jannewary 2018 sorgde foor ’n stortfloed an publisiteit en aktiviteiten. En in de seumer most Bildts  Aigene op soek naar ’n nije koördinator, nadat Rennie Steensma hur funksy dellaid had fanwege ’n konflikt. Hetty de Wit folgde hur op. Met De Wit, foorsitter Coos van  Kooten en bestuurslid Janny Bouma sien wij werom op 2017, maar seker ok foorút.

Ik mot d’r dos met beginne, want ik begryp ‘t niet: ’t jaarferslag 2017, achttyn pagina’s, is in ’t Nederlâns skreven. Werom skriift dè organisasy foor ‘t Bildts hur  jaarferslag niet in de aigen taal?
De Wit: “Het zou veel extra werk hebben opgeleverd, en we zijn geen werkverschaffing. Bovendien kan niet iedereen Bildts lezen. Er moet ook een afschrift naar de  Belastingdienst bijvoorbeeld.”

Maar werom niet op syn mînst tweetalig, Nederlâns en Bildts?
De Wit: “Daar hebben we niet voor gekozen.” Van Kooten: “’t Gaat om de inhoud. En dat hewwe wy heel professjoneel anpakke willen. Bildts Aigene wil ’t sintrale  anspreekpunt weze foor de Bilkerts, maar ’t mot wel behapber en leuk blive. Dat is ’t ok, maar de leste tiid sitte wy soms teugen de grînzen an fan wat wy doen kinne.”

Kinne jim wat fertelle over de feranderde organisasystruktuur?
De Wit: “Alles is tegenwoordig Bildts Aigene. De namen Bildts Dokumintasysintrum en Stichting Ons Bildt gebruiken we niet meer. Het BDS is nu de ‘afdeling historie’  van Bildts Aigene.” Van Kooten: “Begûnstigers fan Stichting Ons Bildt binne nou begûnstiger fan Bildts Aigene. Wij wille as Bildts Aigene ’t liefst naar ’n komplete fúzzy  fan de organisasys toe. Maar dat kin nag niet, ok niet fanwege ferskillende subsidystromen. Soa fâlt de Kemmissy Meertalighyd onder gemeente Waadhoeke, en wort BDS met-betaald deur de bibletheek. Wij sitte aigenlik nag tussen de ouwe sitewasy - allegaar apart - en de nije sitewasy in. ‘n Komplete fúzzy, der is ’t nou nag wat te  au foor.

Hoe ferloopt ’t kontakt met de nije gemeente Waadhoeke?

De Wit: “Prima. Het is heel fijn dat de lijnen zo kort zijn. Het gaat wat mij betreft nu beter met Franeker dan dat het met het Bildt was. De gemeente is betrokken en het  contact is transparant. Ze staan bij Waadhoeke overal voor open.”

Kinne jim ’n foorbeeld fan die open houding geve?

Van Kooten: “Wij binne befoorbeeld doende om frijstelling foor de skoalen te regelen, soadat d’r meer Bildtse les geven worre kin. Nou is dat 0,5 uur per week, of ’n uur  per twee weken, soa’t dat faak útpakt. De gemeente dinkt der echt in met. Aigenlik wille wij ’n betaalde kracht foor ’t Bildts onderwiis: een leraar die’t ’t Bildts op alle skoalen fersorgt.” De Wit: “Daarnaast zijn we bezig een Bildts lesuur op Campus Middelsee vorm te geven, op verzoek van de scholen. We kijken nu naar de invulling  daarvan. Het wordt een les over de Bildtse taal, geschiedenis en cultuur. Het is een plusuur, dus kinderen kunnen zelf bepalen of ze het gaan volgen. Net zoals ze nu ook al met Spaans kunnen doen.”

’n Punt fan sorg binne de taalkursussen
.
Bouma: “De Bildtse kursussen motte op de skop, want de animo blyft achter. Ant nou toe gaat ’t de leste jaren altyd op de nipper krekt goed, maar wij motte echt meer  kursisten trekke. ’n Idee is om de kursussen wat in te korten. Bin nou drok doende om fan ’n kursus fan twintig avens een fan acht avens te maken. Meskien dat dat de  drumpel foor mînsen ok wat ferleegt. En fansels kinne mînsen fia DigiBildts ok ’n kursus folge, al gaat dat ok nag niet soa hard.”

Forig jaar is de anfraag foor ’n taalstatus deur de minister ôfwezen. Foormalig burgemeester Gerrit Krol saai in novimber 2017: ‘D’r is met Ollongren ’n nije minister, werom  probere wy ’t niet opnij’? Sit dat d’r an te kommen?

Van Kooten: “Ni, soafeer is’t nag niet. Wij fine ok dat ’n nij inisjatyf derfoor fan de mînsen sels, en fan de polityk, komme mot.”

Wat is de groatste útdaging foor Bildts Aigene de kommende tiid?

De Wit: “We zijn stapje voor stapje op weg om onze lange-termijndoelen te behalen. Maar we moeten eerst een professionaliseringsslag maken.”
Van Kooten: “Naast alle gangbere werksemheden is ôns groatste ambisy om echt een organisasy te worren. Der werke wij hard an.”

’n Link naar ’t jaarferslag fan 2017 is te finen op bildts-aigene.nl/stichting-organisasy/

Bildtse Post