Lening Waadhoeke voor huisarts Minnertsga € 50.000 niet genoeg

‘De leefberens fan ús doarp stiet op it spul’ - Minnertsga kan een lening van € 50.000 tegemoet zien.Daarmee moet de uitbreiding  van dorpshuis de Doarpsfinne bekostigd worden, zodat de huisarts in het dorp kan blijven. Maar Plaatselijk Belang Minnertsga had een subsidie gevraagd. Een lening hebben ze niks aan, zo klinkt  het. Het gaat er om spannen of het dorp de huisarts kan behouden. 

Door Gerard de Jong - “Moandei hawwe wy oant healwei twolven fergadere, en jûn sille wy wer. Der moat hjoed in beslút falle,” verzucht Nico Zonderland. Al maanden  is hij met andere dorpsbewoners bezig om de dokter voor Minnertsga te behouden, maar na het besluit van de gemeenteraad donderdag ziet het er slecht uit. “De húsdokter wol foar tsien jier hiere yn de Doarpsfinne. Dan moatte der sinten bij, sa simpel is it. De leefberens fan ús doarp stiet op it spul.”
Staatssteun - De herinrichting van de Doarpsfinne kost € 300.000. Het dorp harkte zelf al € 250.000 binnen, maar komt de laatste € 50.000 tekort. Daarom vroeg men  het bedrag als subsidie van de gemeente Waadhoeke.
De raad ging daar donderdag echter niet in mee. verder dan een lening wil men niet gaan. Verder kán men ook niet gaan, betoogde wethouder Caroline de Pee. Een subsidie van € 50.000 voor een commerciële partij als een huisarts riekt naar staatssteun. Bovendien zou het  een precedent kunnen scheppen. Wat als straks de laatste buurtsuper, tandarts of fysiotherapeut op de stoep staan?
Appels en peren - Zonderland vindt het appels met peren vergelijken. “Sa kinne jo wol oan de gang bliuwe. De gemeente stipet ek it swimbad yn Menaam, en de nije  bakkerssaak yn Marsum. Sûnder ek mar mei de eagen te knipperjen.”
Dat het voorstel niet helemaal de prullenbak in verdween was te danken aan de ChristenUnie. Die partij paste na een lange schorsing de motie aan, zodat er van  subsidie weliswaar geen sprake was, maar dat de gemeente wel een lening van € 50.000 verstrekt. De motie werd raadsbreed gesteund.
Een lening, daar heeft men echter niets aan, zegt Zonderland. “Die hiene wy earne oars ek wol krije kinnen. Ik fiel my pipele troch de rie: foar de skorsing tongersdei likene it goed, tweintich minuten letter wie eltsenien 180 graden draaid. Hoe kin dat?”
‘Fjochtsje foar it doarp’ - Het zal een latertje worden, deze dinsdagavond 22 mei. Zonderland: “Ik hoopje echt dat ús plan trochgiet. Dat is sa wichtich foar ús doarp. Der fjochtsje wy foar.”

Bildtse Post