Doden herdacht in St.-Jacob

1819-dodenherdenking-st-jacobVrijdag 4 mei werd in het hele land stilgestaan bij verzet en de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, het thema dit jaar van de Nationale Dodenherdenking. In St.-Jacobiparochie werd zoals gebruikelijk verzameld bij het oorlogsmonument. Leerlingen van de Fierljepper lazen gedichten voor en legden bloemen bij de elf graven van oorlogsslachtoffers op de begraafplaats van het dorp.

Wethouder Jan Dijkstra was aanwezig in St.-Jacob. Hij memoreerde hoe de elf bij St.-Jacob aan hun einde waren gekomen: ”Saterdag 27 desimber 1941 stegen fijf militêren fan in de twintig op fan de flygbasis in ’t Ingelse Leeming. Bij infâlende donkerens setten de mannen koers na nazi-Dútsland.
Hur flygtúgbommen beraikten Düsseldorf niet.  Om acht uur hine worde hur toestel delskoaten deur ’n Dútse nachtjager. In de buurt fan St.-Jabik stortte ’t even later del. Een fan de mannen worde krijgsgefangen nommen. Hij overleefde de oorlog. De andere fier insittenden kwammen om ’t leven. Met nag fijf búttenlânse oorlogsslachtoffers en twee tidens de oorlog omkommen Bildtse mannen ruste sij op ’t hôf fan St.-Jabik.”
”Tien maanden na D-Day worde St.-Jabik befrijd. Na de langdurige Hongerwinter. Krekt doe’t de Dútse besetting foorbij waar, durden heel feul openlik te praten over daden fan ferset. Krekt as in ’n prot andere dorpen en stâden ontfermden in St.-Jabik beweuners hur over onderdúkkers. Met gefaar foor aigen leven”
Bij het oorlogsmonument van Verena Wagner werden kransen gelegd namens de gemeente en de zeven Bildtse dorpen. Ook de kransen van de herdenking eerder die dag, door het Veteranencomité het Bildt op het gemeentehuis (zie hiervoor elders in deze krant), werden daar bijgelegd.

Bildtse Post