Attentiestenen leiden wandelaar langs historie St.-Anna

1818-cuperus-en-ferwerda-onthullen-attentiesteenMet de onthulling van een attentiesteen over de geschiedenis van het pand van firma Plat - het voormalig Ons Huis - werd op Koningsdag het  historisch project met bijbehorende dorpswandeling door St.-Anna onthuld. De zestien stenen leiden de wandelaar langs de  geschiedenis van het dorp.

Door Gerard de Jong - “Froeger sâg ’t d’r hier dos heel âns út!” Mevrouw Reitsma loopt met rollator langs de winkel van Plat, in de Van Harenstraat. “In 1946 hewwe wij ôns brulloft hier fierd! D’r is ’n prot ferânderd hoor.” Dat is het zeker. En dat moet ook. “’n Dorp dat niet op tiid  fernijt / Merkt gau dat elkeneen ’t mijt / Stilstaan betekent achterútgang”, zo haalde Aldert Cuperus de Bildtse Revú treffend aan.
Maar om de geschiedenis van het dorp en haar markante gebouwen levend te houden, kwamen Plaatselijk Belang St.-Anna en Bildts Aigene op de   proppen met zestien zogenaamde attentiestenen: stoeptegels die iets vertellen over de gebouwen en hun functie van weleer. Jelke de Jager (Bildts Dokumintasysintrum) en Wim Koopmans (Plaatselijk Belang) waren de trekkers van het project, en werden bij de opening in het  zonnetje gezet. De stenen liggen niet te dicht op de weg, zodat een veegauto ze met hun staalborstels niet kan beschadigen. Veel historische  informatie kwam tot stand met behulp van Douwe Zwart.
Aldert Cuperus en Leendert Ferwerda, die met enige regelmaat dorpskoiers door St.-Anna houden, verrichtten de onthulling van de ‘eerste’ tegel, voor bij Plat. Bij de zestien stenen - waarvan eentje, bij het oude station aan de Steven Huygenstraat, nog niet gelegd is wegens werkzaamheden daar - vormen samen een ‘dorpskoier’ door St.- Annaparochie. Het boekje - ‘Doe en nou’ - is voor € 2 te koop bij o.a. Primera, De Smalle Kant en AH. De stenen en ‘dorpskoier’ zijn het ‘afscheidscadeau’ van de opgeheven gemeente het Bildt, die vorig jaar vanwege de herindeling elk dorp € 10.000 gaf om aan een project te besteden. Dat geld kwam uit de toen opgeheven Bildtsche Stichting. Het bedrag is nu omgezet in een wandeling door de historie.
Leendert Ferwerda: “Ferânderend straatbeeld / Fastlaid / Foor ’n koier / Deur de tiid / Fersteende history.”
Tekst in het Nederlands -  De paar regeltjes tekst die op elke attentiesteen staan, zijn in het Nederlands geschreven. Er was genoeg ruimte geweest voor zowel Nederlands als Bildts, maar Bildts Aigene en Plaatselijk Belang zagen er vanaf om ook het Bildts erop te zetten. “Wij hewwe der fansels over nadocht,” zei Ali Bronger van Bildts Aigene. “Maar ’n prot mînsen kinne ’t Bildts dos niet goed leze. Derom hewwe wij foor ’t Nederlâns koazen.”
Bij de foto: Aldert Cuperus (l.) en Leendert Ferwerda onthullen de attentiesteen in de stoep bij Plat voor. Op het omslagbord waren afbeelding van alle zestien stenen te zien. (foto: Jan Bonefaas)

Bildtse Post