Extra geld voor landbouw

Er komt een regeling voor vernieuwing in de landbouw. Fryslân trekt er € 900.000 voor uit.

De regeling is voor boeren die investeren in methoden die ook goed zijn voor bv. weidevogels of de uitstoot van fosfaat beperken. Doel is om boerenbedrijven sterk te maken voor de toekomst en tegelijkertijd natuur en milieu te  beschermen.
Boeren, onderzoekers en adviseurs kunnen de subsidie van 5 maart tot 8 juni aanvragen.
Meer info: snn.eu/subsidies/landbouw-pop3/ provincie- fryslan/

Bildtse Post