Het Bildt verliest postbussen

Het Bildt is vanaf 17 februari zeven postbussen armer. Post- NL verwijdert ruim een kwart van de bussen in heel Fryslân. Vooral aan de Oude- en Nieuwebildtdijk zal men  verder moeten reizen om een poststuk op de bus te doen.

Het gaat om een bezuinigingsoperatie van het postbedrijf: 229 van de 833 postbussen in de provincie worden weggehaald. Volgens PostNL worden ze niet genoeg gebruikt. De bussen bij Zwarte Haan, Nieuwebildtdijk 274 en Nieuwebildtdijk 120 zijn straks verdwenen. Dat geldt ook voor de oranje bus op Froubuurtstermoln en die bij  Oudebildtdijk 138. In St.-Annaparochie worden de bussen aan de Grietmansstraat en Burg. Albadastraat weggehaald.
De postbezorger zegt zich te houden aan de ’afstandseis’, die in de wet is opgenomen. Die schrijft voor dat iedereen binnen 1 kilometer een brievenbus moet hebben, en in het buitengebied 2.5 kilometer. Feit is dat bewoners van Zwarte Haan en een deel van de Nieuwebildtdijk voortaan verder zullen moeten reizen. In heel Waadhoeke  verdwijnen 17 bussen.

Bildtse Post