Norovirus op z’n retour; zestig mensen getroffen

1803-norovirus-in-zorgcentrum-beuckelaerBij zorgcentrum het Bildt is het al een week alle hens aan dek. Woensdagavond werd in Beuckelaer de eerste bewoner ziek, donderdag waren het er 14 en vrijdag al meer dan 20. Het norovirus heeft flink huisgehouden in het seniorencentrum. Op het hoogtepunt waren 39 bewoners en 22 personeelsleden ziek. Het virus is op z’n retour, maar tot zeker komende maandag blijven alle noodmaatregelen van kracht.

Door Gerard de Jong - De maatregelen houden onder meer in dat het gebouw zo goed als afgesloten van de buitenwereld blijft. Het centrum vraagt familie om op afstand te blijven. Er wordt extra handen gewassen en het personeel draagt handschoenen en mondkapjes. Alle activiteiten zijn afgelast, de vrijwilligers blijven  weg en samen eten voor de bewoners is er ook niet bij.
Het norovirus is zeer besmettelijk omdat het zich verspreidt via de lucht. De klachten zijn o.a. koorts, heftig braken en diarree. ”Skite en spoie, in goed Bildts” zegt  directeur Atsy Tadema. Thuisblijven was er voor haar niet bij, en dus heeft ze het zelf ook gehad dit weekend, net als veel andere personeelsleden. Stickers en aanplakbiljetten op de deuren waarschuwen voor de uitbraak. ”Blyf alsjeblyft nag even thús tot dut weer an ’e kant is.” ”Wij doen d’r alles an om dut in de kym te smoren,” zegt Tadema. ”’t Is ’n kwessy fan útraze late. Maar ôns doelgroep hier is kwetsber. Kwetsber personeel, soa-as swangeren, blyft ok thús. Maar de  beweuners motte al fersorgd worre. Dut freet fan alle kanten an ôns bedriifsfoering.” Inmiddels is het virus gelukkig op z’n retour, al blijven de maatregelen zeker tot maandag van kracht. Iemand wordt weer beter verklaard als de verschijnselen 48 uur lang weg zijn.
Toch heeft het virus ook een positieve kant: er heerst grote solidariteit bij de bevolking. Onder het facebookbericht van deze krant over het virus regende het  beterschapswensen. Ook leidt de ’crisis’ tot grote saamhorigheid onder het personeel. ”De reewilligens fan it personiel is hiel grut,” zei Jellie Bouma van het  zorgcentrum gisteren.”It is in flinke klus alles ticht te timmerjen. It freget in protte fan ús meiwurkers, mar it is prachtich om te sjen hoe’t elkenien him ynset. Alle lof foar it personiel.”

Bildtse Post