De burgemeester van Waadhoeke draagt de Bildtse ambtsketen

Onder toeziend oog van bijna 200 familieleden en vrienden is gisteren in Franeker de nieuwe gemeenteraad en het college geïnstalleerd.

IMG 5284

Op wat kleinigheden na - haperende microfoons, geen videostream en geen plek voor de pers - heeft de nieuwe raadszaal de vuurdoop goed doorstaan. Was het hier en daar wat onwennig, de nieuwe waarnemend burgemeester Hayo Apotheker zat de eerste vergadering voor alsof hij er al jaren zit. De bestuurder vertelde dat hij ervoor gekozen heeft om de ambtsketen van het Bildt te dragen.

De installatie van de raad verliep vlekkeloos. De eed of belofte moet in het Nederlands of Fries afgelegd worden, maar bij Leendert Ferwerda (FNP Waadhoeke) was duidelijk te horen dat hij voor het Bildts koos. De wethouders Caroline de Pee (CDA), Nel Haarsma (CDA) en Jan Dijkstra (FNP) werden ook benoemd (Boukje Tol verblijft nog in het buitenland).

De coalitie CDA-SAM-FNP verdedigde het nieuwe akkoord. "Waadhoeke is net samar in hoekje oan de Waadsee, maar in bysûnder gebiet mei in soad kânsen," zei De Pee, die benadrukte dat het akkoord samen met de burgers verder ingevuld zal worden.
De VVD Waadhoeke en vooral het gepasseerde Gemeentebelangen waren er minder over te spreken. Fractievoorzitter Douwe Kamstra sleep vast de messen en noemde het "onverteerbaar" hoe zijn partij tijdens de formatie is "weggezet".
Het waren de eerste kritische noten in de nieuwe raadszaal van een nieuwe gemeente.

Bildtse Post