Huurders beoordelen WonenNWF erg positief

Zowel qua huurderstevredenheid als qua bedrijfskosten doet WonenNWF het goed. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, de koepelorganisatie van  woningcorporaties.

Aedes organiseert elk jaar een onderzoek als stimulans voor woningcorporaties om verder te verbeteren en van elkaar te leren. Er worden ook letters (A,B of C) aan  de scores gegeven. Hiervoor worden de resultaten van alle corporaties op een rij gezet. De bovenste 1/3 krijgt een A, de middelste 1/3 een B de onderste 1/3  een C. Wonen Noordwest Friesland had vorig jaar de score BA (B voor huurdersoordeel, A voor bedrijfslasten) en dit jaar een AA score. Dit werd 23 november bekend gemaakt.
Nieuwe huurders van Wonen Noordwest Friesland gaven zowel vorig jaar als dit jaar een 7,8 voor de ervaren dienstverlening. Huurders met een reparatieverzoek  gaven dit jaar gemiddeld het cijfer 8 voor de dienstverlening. Dit is 0,5 punt hoger dan vorig jaar. Ook de vertrokken huurders van Wonen Noordwest Friesland zijn tevredener over de dienstverlening dan vorig jaar.
Dit cijfer steeg van 6,9 naar 7,4. ”Wonen Noordwest Friesland is continu bezig met het verbeteren van haar  dienstverlening. Naast de Aedes benchmark voeren wij hiervoor ook zelf onderzoek uit om te achterhalen waar zaken beter/anders kunnen. Wij zien in deze  stijgende  lanttevredenheid een bevestiging dat onze inzet loont,” zo laat de woningstichting weten.

Bildtse Post