Bildtse jeugd aan de slag met democratie

1747-democracity-voor-leerlingen-groep-7-en-8Gemeente het Bildt heeft leerlingen van de groepen 7 en 8 en klas 1 van de Campus Middelsee een dagdeel democratie aangeboden. De groepen zijn uitgenodigd in het gemeentehuis, waar zij het spel Democracity spelen. Ook krijgen de leerlingen een half uur om college en raadsleden aan de tand te voelen. De gemeente organiseerde deze bijeenkomsten als afscheidscadeau voor de jeugd.

De leerlingen bouwden samen een stad, Democracity. Die stad bestaat uit verschillende elementen, zoals woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.  ProDemos begeleidt het rollenspel.
Democracity wordt gespeeld op het gemeentehuis, in de raadzaal. De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om  democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever  een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?
Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. In eerste instantie wordt de klas opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk worden er een aantal beslissingen genomen en kan de stad afgebouwd worden. Leerlingen van de Ulbe van Houten hebben op 12 en 13 juli al een dergelijk programma gevolgd  in hun themaweek over Waadhoeke.

Bildtse Post