Op bezoek bij de Plusklas van het Bildt

1747-plusklas’We willen deze kinderen uitdagen’ - Ze zijn met veertien en komen van vijf verschillende basisscholen. Samen met juf Roxanne Feikema vormen Hannes, Dido, Britt, Jonas, Haie Hisse, Inge, Amber, Devin, Dorine, Jelmer, Jacob, Sanna, Eldert en Lieke de nieuwe Plusklas op het Bildt. Deze kinderen leren erg gemakkelijk en worden in deze klas wat meer uitgedaagd. Iedere week komen ze in St.-Annaparochie één ochtend bijeen op de Slotschool.

Ook vorige week dinsdag was het weer zover. De kinderen moeten nog wennen aan elkaar en aan deze nieuwe juf. Samen spellen spelen helpt daarbij.  Sanna en Eldert hebben ’Anti Virus’ voor zich, een lastige ’schuifpuzzel’. Met zijn tweeën moeten ze uitvinden wat de regels van het spel zijn. Dat gaat nog niet vanzelf. Ook aan drie andere tafels zijn kinderen met elkaar en een nieuw spel in de weer.
Na een halfuur roept juf Roxanne de kinderen bij zich in een kring. Ze bespreken het weekend, maar ook de opdracht van de filosofieles van de week  daarvoor. Die ging over helpen en wat het met henzelf en de ander doet als je iemand helpt. Iedereen komt aan de beurt en met de veelzijdige vragen van juf blijft ieders aandacht er tot het eind bij.
Helpen als huiswerk is wel een ongewone opdracht. Dido: ”Bij huiswerk moet je meestal dingen uit het hoofd leren of een opdracht maken. Dit was helemaal anders.” En ook dat juf zo doorvraagt vindt Dido fijn. ”Ze nam de tijd voor iedereen en toch werd het niet saai.”
Kinderen uitdagen - De leerlingen in de Plusklas leren gemakkelijk. Vaak hebben ze aan een keer overlezen genoeg om een hoog cijfer te halen voor taal of rekenen. Het belangrijkste doel van de Plusklas is echter niet de kinderen meer kennis aan te reiken. Belangrijker is dat ze worden uitgedaagd en moeite moeten doen om die kennis te verwerven. Én dat ze leren omgaan met hun teleurstelling en frustratie als iets niet direct lukt. Rein Reidsma, directeur van de Slotschool: ”Als je gewend bent dat alles altijd als vanzelf gaat, word je lui. Je hoeft niets te doen, want het lukt toch wel. Wij willen deze kinderen daarom uitdagen met dingen die zij moeilijk vinden. En wanneer dan niet alles lukt, wanneer je fouten maakt en je je ook een keer onzeker voelt, is dat niet erg en vooral heel leerzaam.”
Ulbe maakt indruk - Na de pauze vertrekt de Plusklas naar de honderd meter verder gelegen scholengemeenschap Ulbe van Houten. Ze komen er aan wanneer het daar pauze is en de kinderen moeten zich een weg banen door hordes jongens en meiden die een heel stuk groter zijn. Dat maakt zichtbaar  indruk. In een van de computerlokalen van de grote scholengemeenschap zet Roxanne de kinderen aan het werk met Micro:bit. Ze leren zo de beginselen van programmeren.
Daarbij kijken ze voor hulp graag naar juf. Die blijft vriendelijk, maar kort van stof. ”Als je de instructie goed leest moeten jullie het zelf kunnen oplossen. Probeer maar,” spoort ze hen aan.

Bildtse Post