’Streeknaam ’t Bildt’

Ook voorstel voor acht ’mooie palen’ - Het college stelt in de laatste raadsvergadering van de gemeente voor om het grondgebied van het Bildt minus Minnertsga als streek ‘het Bildt’ vast te leggen. Frije Bilkerts komt echter met een aanpassing op dat plan: maak de naam ‘’t Bildt’, dus ook in het Bildts geschreven. Er lijkt raadsbrede steun voor het plan te zijn. Ook wil de partij acht ‘mooie palen’ laten zetten, om de oorspronkelijke grenzen van de gemeente zichtbaar te maken.

Door Gerard de Jong - Volgens Frije Bilkerts zou de streek de Bildtse naam moeten krijgen - ’t Bildt - en niet met het Nederlandse lidwoord ‘het’. De andere raadsfracties zouden hier volgens de partij inmiddels positief op hebben gereageerd. Mooie palen Tijdens de laatste raadsvergadering komt de partij met nog een initiatief: “Frije Bilkerts wil ‘t Bildt herkinber make met Mooie Palen bij de rijdiken, der’t ‘t Bildt begint.”
Het idee hiervoor komt van Bildthistoricus Aldert Cuperus. “Mooie Palen gâven froeger ‘t Bildt as jachtjachtgebied fan de stadhouwer an. In ‘t herdinkingsjaar 2005, doe’t ‘t Bildt 500 jaar beston, het Stichting Ons Bildt ‘n nije Mooie Paal delset op Mooie Paal, de grîns tussen ‘t Bildt en ‘t eerdere Barradeel,” aldus fractievoorzitter Leendert Ferwerda van Frije Bilkerts. “Hiermet sil de leste Bildte gemeenteraad ’n beslissing nimme die’t bij ’t nageslacht tot in lingte fan jaren in’t onthout blive sil,” zo schreef Cuperus eerder.
Als Frije Bilkerts voldoende steun weet te verwerven voor het plan, dan gaat Cuperus’ wens alsnog in vervulling. Het voorstel wordt op 7 december ingebracht in de gemeenteraad.

Bildtse Post