’Het Bildt’ als streeknaam vereeuwigd

1744-het-bildt-als-streeknaam-vereeuwigdHet Bildt blijft, in naam, bestaan. Het Bildtse college stelt de raad voor om het gebied van de gemeente het Bildt - van voor de herindeling in 1984, dus zonder Minnertsga - officieel als  streeknaam ’het Bildt’ te benoemen. In de laatste reguliere raadsvergadering van gemeente het Bildt, op 7 december, vormt dit bijzondere voorstel het allerlaatste besluit dat de  gemeenteraad zal nemen.

Door Gerard de Jong - In de laatste reguliere raadsvergadering van gemeente het Bildt, op 7 december, vormt dit bijzondere voorstel het allerlaatste besluit dat de gemeenteraad zal nemen. Door de fusie van het Bildt met Menameradiel en Franekeradeel - die per 1 januari verder gaan als Waadhoeke - verdwijnt ’het Bildt’ als juridische en geografische naam. ”Om ’het Bildt’ voor vergetelheid te behoeden, wordt voorgesteld om het grondgebied van de gemeente het Bildt van voor de herindeling (het gebied dat voor 1984 het Bildt heette) te benoemen als ’het Bildt’,” zo schrijft het college in haar voorstel. Gemeenten hebben deze bevoegdheid.
”De naamgeving van het Bildt heeft invloed op de beleving van het gebied. Zo speelt het vanuit historisch-cultureel oogpunt een grote rol bij de verbondenheid van burgers van het Bildt.  Daarbij draagt naamgeving in sterke mate bij aan het levend houden van de Bildtse geschiedenis. De naam is immers na het vaststellen in zekere zin onvergankelijk. Door het gebied een officiële naam te geven, zal deze terugkomen op topografische kaarten, op schrift en blijvend in de volksmond terugkomen,” zo onderbouwt het college het voorstel. ”Het besluit zal worden aangemeld bij de beheerders van de topografische kaarten.”
Minnertsga is geen onderdeel van de streek het Bildt. Dit dorp hoorde niet bij het in 1505 ingepolderde Billand, en werd in 1984 na een herindeling aan het Bildt toegevoegd. Het Bildt wordt in Nederland al lang gezien als ’historischgeografisch landschap’. Met het vastleggen van de naam komt het Bildt officieel in het rijtje met o.a. Biesbosch, Betuwe, Twente en de Hoeksche Waard.

Bildtse Post