Stemwijzer blijft weg van heikele punten

1743-sam-waadhoekeGemeenteraadsverkiezingen 22 november - Over vier weken worden historische verkiezingen gehouden. Dan kiezen de inwoners van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen uit Littenseradiel de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Waadhoeke. De vijver waaruit stemmen gevist kunnen worden is plots flink groter, en dus trekken de partijen er geregeld op uit, zo laten ze de media weten. De Bildtse Post volgt het wel en wee van de partijen tijdens hun campagne tot 22 november.

Door Gerard de Jong - Een nieuwe campagneweek, een nieuwe ronde bedrijfsbezoeken. SAM Waadhoeke ging op de groene toer, en bracht een bezoek aan Bildtse Stroom. Gemeentebelangen trok de laarzen aan voor een bezoek aan loonbedrijf Joostema in Minnertsga. Maar we beginnen met de Stemwijzer, die vrijdag is gelanceerd.

• Op waadhoeke.stemwijzer.nl is sinds vrijdag de Stemwijzer in te vullen. ”Kiezers kunnen de stemhulp gebruiken bij hun oriëntatie op de politieke partijen,” zo laat de gemeente in  oprichting weten. De stemhulp is ontworpen door ProDemos en schotelt je dertig stellingen voor. Daaruit komt uiteindelijk een overzicht van met welke partij je het ’t meeste eens bent. Heikele thema’s gaat de stemwijzer echter uit de weg. Vraag 1 luidt bijvoorbeeld: ”De gemeente Waadhoeke moet de Friese namen bovenaan zetten op de plaatsnaamborden.”  Onduidelijk is of je hier nu eens, oneens of geen mening moet klikken als je vindt dat op het Bildt de Bildtse namen op het bord moeten (blijven).
Ook de (Bildtse) taal en cultuur komen er bekaaid van af. Wel wordt je mening gevraagd over zaken als gemeentelijke loketten in de dorpen, megastallen, glastuinbouw, en of de Dongjumer Poort bij Franeker moet worden  herbouwd. De stemwijzer is overigens niet in het Bildts beschikbaar, wel in het Fries.

• Vrijdag 20 oktober waren kandidaat-raadsleden van SAM Waadhoeke onder leiding van Haye Stellingwerf en wethouder Boukje Tol te gast bij Bildtse Stroom in St.-Annaparochie. SAM Waadhoeke (de nieuwe partij, voortgekomen uit D66, GroenLinks, PvdA en Werkgroep het Bildt) ”vindt informatie over duurzaamheid en de mogelijkheid dit direct in de dagelijkse praktijk  toe te passen belangrijk.
Het liefst geleverd door een streekeigen bedrijf, past dit geheel in haar visie op de duurzame toekomst van de nieuwe gemeente Waadhoeke,” zo schrijft men in een persbericht over hun bezoek. Klaas Bijlsma en Simon Visbeek legden de kandidaat- raadsleden uit waarom ze energie uit zonnepanelen een stap op weg vinden naar duurzaamheid en een lagere CO2 uitstoot. ”Werken aan een duurzame toekomst voor een moderne en leefbare gemeente Waadhoeke, daar gaan Bildtse stroom en SAM Waadhoeke voor.

• Gemeentebelangen streek zaterdag neer op het erf van loonbedrijf Joostema Minnertsga. ”We werden bijzonder gastvrij onthaald aan de Mooie Paal, op de boerderij van Johannes en  Aukje Joostema. Inmiddels is het loon- en akkerbouwbedrijf al bijna zestig jaar een begrip in het dorp. Een familiebedrijf, waar indertijd pake Johannes H. Joostema mee is gestart.
Begin  jaren ’90 nam Johannes het bedrijf over van zijn vader Bram en broer Willem Joostema (beide overigens nog altijd werkzaam binnen het bedrijf). Sinds 2010 runt vader Johannes samen  met beide zonen Bram en Bauke het loonbedrijf met tien vaste medewerkers, allen woonachtig in de directe omgeving,” zo brengt Gemeentebelangen verslag uit. ”Na een uitgebreide  rondleiding op zowel het bedrijf aan de Mooie Paal als op Colkesyl kijken we als Gemeentebelangen terug op een plezierig en zeker informatief werkbezoek.”

Bildtse Post