Anne en Baukje Vogel 60 jaar getrouwd

1721-anne-en-baukje-vogel-60-jaar-getrouwdMinnertsga - Het echtpaar Anne en Baukje Vogel-Machiela in Minnertsga vierde vorige week het 60-jarige huwelijk.

Anne (85) en zijn echtgenote Baukje (84) wonen sinds hun huwelijk aan de Lytsebuorren in Minnertsga. Anne was na het huwelijk vooral actief als elektromonteur, een echte man van de praktijk. Hij noemt het rijtje werkgevers. Eerst bij de firma Bouwe de Wit, daarna via Klaas Meijer Berltsum, Ettema Franeker, Hillebrand Arum en bij Klaas Ypma Minnertsga.
Het echtpaar werd gezegend met drie kinderen: Johannes, Jacob Tjamme en Frederik Jan. Inmiddels zijn er acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, vertelt Baukje trots.
Anne vertelt dat hij al op 50-jarige leeftijd door ernstige rugproblemen uit het werk raakte. „Mar ik ha my noait ferfeeld. Fotografy, dokes, fûgelwacht en de natuersaken yn de Werkgroep het Bildt. Ek haw ik ek hiel wat klokken repareard.’’ Liefst 50 jaar hield hij duiven. Met zijn natuurfoto’s en -dia’s was hij ook wel op pad om deze aan verenigingen te laten zien. Ook was hij lid  van commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk.
Echtgenote Baukje Machiela is geboren in St.-Jacobiparochie, aan de Kadal. Ook zij hield er lang diverse hobby’s op na, zoals 25 jaar volksdansen. En ze was decennialang als schoonmaakster in dienst bij de Bibliotheek. „Wy hawwe it hjir altyd goed hân op dit plakje. No komme der wol wat gebreken, mar we hawwe ús nea ferfeeld.’’
Mooie foto’s van de  kleinkinderen en achterkleinkinderen sieren de muur in de kamer. „Sjoch, dat is Jehannes fan Oane. Dat is ek in moai portret’’, lacht Baukje. Vorige week werd het echtpaar gefeliciteerd  door wethouder Nel Haarsma-Vrieswijk van gemeente het Bildt.

Bildtse Post