Tweede Kamer stemt in met Waadhoeke

1707-minister-plasterk-tijdens-debatDe Tweede Kamer heeft vorige week woensdag ingestemd met het samenvoegen van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Door Gerard de Jong - De Waadhoeke-herindeling werd behandeld samen met enkele gemeentelijke samenvoegingen in Groningen. Volgens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken is er sprake van breed draagvlak in de betrokken gemeenten, kwam het initiatief tot herindeling van onderop en wordt aan alle criteria voldaan.
De minister gaf aan dat ”met dorps- en wijkraden in de nieuwe gemeente Waadhoeke er voldoende aandacht is voor de lokale cultuur binnen de gemeente.” SP-Kamerlid Ronald van Raak vroeg zich af waarom er niet overal een referendum werd gehouden.
Ook de Bildtse raad besloot geen referendum over de herindeling te houden, maar hield inspraakavonden. Volgens Plasterk is die peiling van de mening van de bevolking voldoende, en is het aan gemeenten zelf.
De petitie over de Bildtse taal, die dinsdag aan een Kamerdelegatie werd aangeboden, werd niet genoemd.
Bij de foto: Minister Plasterk tijdens het debat, vorige week woensdag.

Bildtse Post