Hanneke de Jong eerste schoolschrijver Wizebeam Minnertsga

1605-kinderen-wizebeam-zingen-voor-hanneke-de-jongChristelijke basisschool De Wizebeam heeft woensdagochtend 27 januari haar eigen schoolschrijver gekregen. Het komende half jaar mag schrijfster Hanneke de Jong de kinderen laten zien hoe leuk schrijven en lezen is.

1605-hanneke-de-jong-krijgt-sjerp-van-wethouder-haarsmaAls Hanneke de Jong donderdagochtend op de fiets naar de Wizebeam komt, wordt ze muzikaal welkom geheten door de kinderen, die massaal hun fietsbel laten klinken – ”tring voor je idool; een schrijfster in de school”. Na een welkomstwoord van één van de leerkrachten is het woord weer aan de kinderen: de kleuters hebben een brievenbus voor Hanneke gemaakt, zodat ze schrijverspost kan ontvangen. Groep 3/4 heeft een schilderij gemaakt om de schrijversruimte te verfraaien, en groep 5/6 verduidelijkt zingend het thema van dit project, waarna  groep 7/8 de schrijfster interviewt en haar een tegeltje met een heuse schrijversspreuk aanbiedt.
Schrijverssjerp - Dan is het tijd om het schrijvershoekje op te zoeken. De gekozen plek is prachtig opgeknapt en het middelpunt van de hal geworden, zodat iedereen weet waar je moet zijn om de schrijfster te ontmoeten. Wethouder Nel Haarsma is duidelijk enthousiast over dit project en als vertegenwoordiger van de gemeente verricht zij de opening van de schrijversruimte, door beide dames ’it skriuwershonk’ gedoopt. Haarsma hangt Hanneke de Jong de schrijverssjerp om waarmee de ze officieel schoolschrijver van de Wizebeam is geworden.
De Jong leest tenslotte voor de midden- en bovenbouwkinderen het begin van een spannend verhaal voor waardoor de kinderen meteen in het verhaal en de prijsvraagopdracht belanden. De schrijfster is nauwelijks de klas uit als de eerste post in de brievenbus belandt. Laat dat nou juist de bedoeling zijn; dat schrijvers als rolmodel voor de kinderen werken. Daarom is het zo fijn dat de Wizebeam een schrijver uit de regio heeft, die het Fries en het Nederlands beheerst zodat de kinderen in de taal van hun voorkeur zich kunnen uitleven rond een thema waarin realiteit en fantasie hoogtij vieren.
Missie - Hanneke de Jong en de kinderen van de Wizebeam hebben niet alleen de fiets gemeen maar ook hun liefde voor taal, lezen en de wereld om hen heen. In de nieuwsbrief van de school heeft ze zich al voorgesteld aan de ouders en hen verteld over haar missie als schoolschrijver: ”De belangrijkste taak van De Schoolschrijver is de kinderen enthousiast te maken voor lezen: het lezen van boeken, van informatiemateriaal en van alles wat met lezen heeft te maken.
Al lezend leren de kinderen nieuwe woorden, nieuwe avonturen en nieuwe gedachten. Het zal hun fantasie prikkelen en misschien zal het lezen hen aanzetten tot het zelf gaan schrijven. Dat is allemaal mooi en belangrijk. Maar het belangrijkste is dat ze ervaren dat lezen leuk is. Meer over De Schoolschrijver vindt u op deschoolschrijver.nl.
Voorlezen - De komende maanden is zij elke woensdagochtend op school, om steeds in drie groepen per ochtend op een meertalige manier bezig te zijn met lezen en taal en schrijven. De meeste tijd zal ze doorbrengen in de groepen 3 t/m 8, maar tussendoor zal ze ook de kleuters voorlezen, de leerkrachten ondersteunen en de ouders bij het geheel betrekken. Alle groepen hebben een kist met boeken ontvangen, horend bij het thema ”By ús thús”.
Rond dit thema zal er door de schoolschrijver en de eigen leerkrachten voorgelezen, geschreven, gedicht en gepraat worden met steeds een boek als startpunt van de activiteit. Uiteindelijk zal er een verhalenkrant en boekwerkje uit rollen zodat het spreekwoord ”Wie schrijft, die blijft” ook voor de Wizebeam werkelijkheid wordt.
Bij de foto's: Boven: de kinderen zingen De Jong toe;
Rechts:: de schrijfster krijgt de sjerp omgehangen door wethouder Nel Haarsma.

Bildtse Post