Daar in de Bergen…


Nieuwe uitgave van uitgeverij Artenon - Uitgeverij Artenon, de kleinste uitgeverij van het Bildt, brengt met trots de derde vertaling van een boek van Maïssa Bey.  Vanaf 22 augustus is deze novelle in de boekhandel of via de boekhandel te bestellen voor € 15,00. Een aangrijpende treinreis met beelden van een oorlog,  confrontatie met een beul? De literaire herinnering als een scheppende kracht, zoals Désirée Schyns schrijft in haar proefschrift over het concept van de  herinneringscultuur.

De son sakt starig achter dyk

De son sakt starig achter dyk; gyn dâg gelyk, de wolken boven ’t Wad.
Foto: Tineke van Roozendaal

Opnieuw inbraken in Waadhoeke

Begin dit jaar was het Franeker, in april en mei was St.- Annaparochie de klos, en de afgelopen week zijn er diverse inbraken geweest in Marsum,  Menaam, Berltsum en Dronryp.

Geld voor ’vlinderidylle’ Minnertsga-St.-Jacob

Gemeente Waadhoeke trekt € 11.000 uit voor een ’vlinderidylle’ langs de Griene Dyk. Het plan komt van Plaatselijk Belang Minnertsga.

’Bloemenpracht geeft levenskracht’

1933-bloemenpracht-pé-jonker”We genieten hier iedere dag - zolang deze indrukwekkende bloemenzee nog in volle glorie bloeit - van de met bloemenranden omzoomde graanvelden op Ouwe-Syl. De oogst op het land van de familie Bierma is in volle gang.

Glasvezel enkel in buitengebied

1928-onduidelijkheid-over-glasvezel-De aanleg van glasvezel gaat voorlopig alleen door in het buitengebied in Waadhoeke, dus buiten de dorpskernen. Dit zal gedaan worden door  KabelNoord. Een campagne van DFM/Glasvezel Buitenaf om genoeg aanmeldingen voor glasvezel in de dorpen te verzamelen, heeft het niet gehaald.

Bilkerts nog onwennig na de herindeling

1928-gerrit-krol-tijdens-inspraakavond-herindelingBilkerts voelen zich nog wat onwennig in Waadhoeke, de herindelingsgemeente waar het Bildt in 2018 in opging. Dat blijkt uit onderzoek van Emma  Zuidema uit Alde Leie, die de gevoelens van de Bilkerts onderzocht voor haar afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een dagje kamperen bij de Blikvaart

1928-ouderen-camperen-op-camping-de-blikvaartBewoners van Beuckelaer uit St.-Annaparochie zijn vorige week een dag naar camping De Blikvaart geweest om het echte vakantiegevoel weer te ervaren.

Nije Kamers wordt eindelijk voltooid

Sommige bewoners wonen al 17 jaar in het onvoltooide nieuwbouwplan Nije Kamers in St.-Annaparochie. Na het faillissement van Mega BV werd de wijk niet verder gebouwd. Met het raadsbesluit van donderdag 27 juni heeft de gemeente budget om de openbare ruimte in de wijk over te nemen en woonrijp te maken.

Fierljeppen tijdens Fryske wike

1927-fierljeppen-in-fryske-wikeDeze week staat csg Ulbe van Houten in St.-Annaparochie in het teken van het Frysk.

Bildtse Post