Duizenden genieten van verlichte boerderijen

1901-verlichte-boerderijen-1Duizenden mensen maakten donderdag 27 en vrijdag 28 december een tochtje over de Bildtdijken. Organisator Lucht Licht Land had een kleine dertig
boerderijen in het licht gezet.

Westhoek Binnendyks in 2020

Westhoek Búttendyks krijgt een vervolg. In 2020 keert men terug, maar dan aan deze kant van de zeedijk, met Westhoek Binnendyks.

Bildtse-Kultuurpriis útraikt an Westhoek Búttendyks

1851-westhoek-búttendyks’Deursetters met hele sterke skouders’ - In Ons Huis in St.-Anne worde frijdeg de Bildtse-Kultuurpriis 2018 útraikt an Westhoek Búttendyks. Al waar lang  niet elkeneen d’r frijdeg bij, ’t is ’n priis foor ’t kollektyf út de Westhoek en omstreken.

Spesjale eandejaarsútsending op 29 desimber

Weuningbou St.-Anne sintraal in ’Even Bildts’ - D’r is soawat tien jaar frijwel niet boud in ’t útbraidingsplan Nije Kamers IV an de noordkant fan St.-Anne. Sont ’n  paar weken is ’t der weer allegaar aktiviteiten. Jorritsma Bouw het de fundering fan twaalf blokkys fan twee al boven de grônd en ok worre d’r ’n stik of wat frije kavels beboud. In ’Even Bildts’ gaan wy na wat de stand fan saken is en at d’r al docht wort over ’n folgend útbraidingsplan.

Bildt op ’t schild-26

 

1851-familiewapen-26-van-der-mey-3De Bildtse Post begon eind juni met een nieuwe artikelenserie. In ’50x Bildt op ’t schild’ neemt dr. Kees Kuiken vijftig wapens onder de loep van families die veel op het Bildt voorkomen.

Stormruiter bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt deze Kerst een registratie uit van theaterspektakel De Stormruiter. Het stuk, dat opgevoerd werd in het Bildts, wordt in twee delen  uitgezonden, op Eerste en Tweede Kerstdag.

Bildt op ’t schild-25

1850-familiewapen-25-van-der-mey-2De Bildtse Post begon eind juni met een nieuwe artikelenserie. In ’50x Bildt op ’t schild’ neemt dr. Kees Kuiken vijftig wapens onder de loep van families die veel op het Bildt voorkomen.

’Mooie Plaatsys geeft ’t Bildt en de Bilkerts weer’

1850-baukje-venema-en-gitte-brugman-presenteren-mooie-plaatsysNa vier jaar keihard werken presenteerden Gitte Brugman en Baukje Venema zaterdag op Ouwe-Syl hun ’Mooie Plaatsys’-project: een kloeke box met vier boekjes over de Bildtse taal, landschap en de Bilkert zelf.

Verlichte boerderijenroute over het Bildt

Stichting Lucht Licht Land 2000 wil dit culturele jaar afsluiten met het houden van een verlichte boerderijenroute door de voormalige gemeente het Bildt. Op donderdag 27 en vrijdag 28 december is er gelegenheid voor personenauto’s om de route te rijden.

Het Bildt prominent in nieuwe Rembrandt-route

1850-schets-rembrandt-zicht-op-st-annaTer gelegenheid van de tentoonstelling die het Fries Museum heeft gewijd aan Rembrandt & Saskia, liefde in de gouden eeuw (de expositie loopt tot  en met 17 maart 2019) heeft de Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân, samen met het Historisch Centrum Leeuwarden, een toeristische route uitgebracht.

Bildtse Post