Bildtse Belangen krijt Bildtse-Kultuurpriis 2017

’Oeuvrepriis’ foor Geertsy Wijmenga - De Bildtse-Kultuurpriis 2017 gaat naar Bildtse Belangen. De stichting krijt de onderskaiding foor hur inset foor de Bildtse taal en kultuur. ’Bildtse Belangen set hur in soadat anderen hur insette kinne foor ’t Bildts aigene’, neffens de sjury. De priis wort tidens ’t Bildt Leeft, op 4 novimber, útraikt. Nij dut jaar is ’n oeuvrepriis, werbij ’n Bilkert in ’t sontsy  set wort. Dat is dut jaar Geertsy Wijmenga.

Muziek, kunst en cultuur op ‘t Bildt Leeft

1741-logo-t-bildt-leeftDe dag wordt in de Bildtse Slag gehouden, maar ’t Bildt Leeft, de dag van afscheid van gemeente het Bildt op 4 november, krijgt het karakter van een ‘straatfestival’. In een tot theater  omgebouwde sporthal wordt in een ongedwongen sfeer de Bildtse taal en cultuur in al haar facetten gepresenteerd en gevierd.

Pootgoed en poëzie van ’t Bildt naar Malta

1741-leerlingen-van-de-oanset-inriedDe samenwerking tussen de twee Culturele Hoofdsteden van Europa in 2018, Leeuwarden- Fryslân en Valletta, wordt zichtbaar gemaakt met het project Poetic Potatoes. Op woensdag 4 oktober zijn bij akkerbouwbedrijf Mts. Vogels in Firdgum pootaardappelen geladen, met aan elke zak een Fries gedicht geschreven door Grytsje Schaaf.

Ideeën en inspiratie te over op symposium minderheidstalen op Ouwe-Syl

1741-jelske-dijkstra-van-de-fryske-akademyDoor Gerard de Jong - Een taalburgemeester, vlogs, online Bildts woordenboek? Het begint met respect - Het was een bonte verzameling, zaterdag in de Aerden Plaats: Franekers, een Amelander, een Drent, Friezen, en uiteraard veel Bilkerts. Allemaal waren ze naar Ouwe-Syl gekomen om te horen hoe ze hun minderheidstaal verder kunnen helpen. Vechten voor je minderheidstaal is niet altijd makkelijk, maar de aanwezigen liepen over van ideeën en goede wil. 

Kunstwerk geplaatst

Morgen wordt het kunstwerk van Henk Rusman geplaatst op de rotonde aan de Hemmemaweg bij St.-Anna.

Arjen H. Dijkstra: syn levensferhaal en gedichten kompleet

1740-arjen-h-dijkstraAt d’r foor ’t eerst ’n Bildts boek útkomt over ’t leven fan ’n Bildtse dichter, dan mot ’t wel ’n heel besondere dichter weze. Nou, dat is ok soa, want Arjen H. Dijkstra (1931- 2016) het ’n  prot gedichten in ’t Bildts skreven en feul Bilkerts krije der ‘n goed sin fan, maar an ‘e ândere kant kinne gedichten fan Dijkstra mînsen tot groate troast weze in moeilike tiden.

Als een vis in het water op Ouwe-Syl

1740-anne-meester-met-project-als-een-vis-in-het-waterIn het kader van haar afstudeerproject aan de academie voor popcultuur maakt Anne Meester onder de noemer ‘een vis in het water’ een aantal korte locatievoorstellingen. Na de Fabriek in Ried en de Le Roy tuin in Heerenveen was ze dit keer in de Aerden Plaats op Ouwe-Syl.

Prominente rol het Bildt bij CH2018

1740-logo-leeuwarden-culturele-hoofdstadHet Bildt heeft een aanzienlijke inbreng in het officiële programma van Leeuwarden Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. Diverse grote projecten staan op stapel, en het grootste spektakelstuk -  De Stormruiter - wordt herschreven zodat het op het Bildt plaats vindt.

Mezykboek fan Bildtse Revú presinteerd

1739-het-zingen-van-de-oude-bekende-liedjes‘n Ok na 27 jaar weer folle saal fan Ons Huis het sundeg genoaten fan de songen fersys út de Bildtse Revú ‘n Amerikaan op ‘t Bildt. Anlaiding waar ‘t útkommen fan ‘t mezykboek met  alle fersys.

’Bildts staat 1-0 achter in Waadhoeke’

1739-harry-van-der-molen-en-ali-brongerCDA-Kamerlid waarschuwt: ’Jim moatte der sels foar fjochtsje’ - Het Bildts begint op achterstand als het per 1 januari 2018 opgaat in de gemeente Waadhoeke. Dat waren de waarschuwende woorden van CDA-Kamerlid Harry van der Molen afgelopen vrijdag, bij zijn bezoek aan Bildts Aigene in St.-Annaparochie. Het Bildt en de Bilkerts zullen zelf hun plek moeten bevechten in de nieuwe gemeente, was zijn boodschap. “It taalbelied moat fan it begin ôf goed regele wurde.”

Bildtse Post