Opening foto-expositie met de SOS-band

1722-optreden-sos-bandDe foto-expositie over de restauratie van de Van Harenskerk in St.-Annaparochie werd zaterdag 27 mei jl geopend. Een optreden van de SOS-band zorgde voor variatie. Foto: Jan Bonefaas

Babylonys Baskenland

1721-iñigo-en-gerardIk mocht namens ’t Oare Wurden/ Other Words projekt na Baskenland, omdat myn mimmetaal ôns klaine, besondere Bildts is. Ik mocht krekt hierhine omdat se hier ok ’n minderhydstaal, ’t Baskys, prate. ’t Treffen met mînsen gaan hier ok foor ’n groat part over de idintiteit en taal die’t je hart kleurt, die’t ôns ferbynt in dut dúvvels mooie projekt. Ferbonnenhyd in ferskaidenhyd.

Gouden tipgever in het zonnetje

1721-ruben-helffrichTijdens de heropening van het Archeologisch Steunpunt zaterdag jl. werd de 9-jarige Ruben Helffrich in het zonnetje gezet. Dankzij hem is een groot deel van de bodemvondsten weer terug in de vitrines.

Aantrekkelijke motorrit langs het Jabikspaad

1721-motorrit-langs-jabikspaadToekomstige Jabikspaad-rijders kregen zaterdag bij de Groate Kerk tekst en uitleg van Oene Krist en mensen van de stichting Sint Jabikspaad.

Berria

1720-martxelo-otamendi-en-gerard de-jong’En ’t Bildts het nag maar soa’n 6.000 die’t ’t prate?’ Hij hong al ’n tien menútten na forenen op ’e tafel, een en al oor over wat ik fertel over ’t Bildts, maar laat ’m nou út ongeloof  weromfâle in syn stoel. ’6.000… Hore jim dat?!’ Hij sait ’t tun de twee Basken die’t mij begelaide fandaag. Se sêge niks maar knikke fan ’ja, wij wete ’t, ’t is niet te loven.’

Nije rubryk: BildtTaal

Om ’n taal út te dragen, dat wil sêge te behouwen en deur te geven is ’t norig om te begripen, hoe’t die taal innander sit. Taal steunt op drie pailers: de skriifwize, de grammatika en ’t taalaigen (idioom).

’Dark Sky’ in Waddengebied

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe  uitvoeringsprogramma voor Dark Sky (Donkere lucht) Werelderfgoed Waddengebied.
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en stichting Feel The Night hebben een eerste versie afgerond van het uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.

’Alsof hij met de wind is weggewaaid en ik hem niet heb uitgezwaaid’

1719-dodenherdenking-st-jacobVeteranenherdenking het Bildt, hoe komt het volgend jaar? - Er was grote belangstelling voor de herdenkingsbijeenkomst op donderdag 4 mei in de hal van het gemeentehuis in St-Annaparochie. Veteranen, nabestaanden, familie en andere belangstellenden waren aanwezig.

Errege-bidea (Baskys), El Camino Real (Spaans): De Koaninklike Weg

1719-baai-san-sebastián”Wat is dat gefoel, ast fan mînsen fort rijst en se blive achter op de horison ant atst hur fysike kinmerken ferfligen siest? ’t Is de te-groate-wereld die’t ôns katapulteert, en ’t is faarwel. Maar wy leune na forenen, naar ’t folgende útsinnige aventuur onder de hemel.” – Jack Kerouac, ’On The Road’

Erfgoed Fundaasje wil historie boerenfamilies akkerbouwhoek vastleggen

1718-oude-foto-uit-collectie-baukje-de-jong-koopal’’t Waar nag ’n witte flek, maar mot bewaard blive’ - Erfgoed Fundaasje houdt zaterdag 6 mei vanaf 13.30 uur in de kerk van Ingelum een infomiddag over agrarische geschiedenis. Stichting Erfgoed Fundaasje zet zich in voor het documenteren van de agrarische geschiedenis van families uit de akkerbouwtak in Fryslân, vooral in de  kleibouwstreek.

Bildtse Post